Regeringen smög ut hårt kritiserad spionlag under största möjliga tystnad, aftonbladet.se

Oisín Cantwell

Det finns alltid skäl att bli misstänksam då regeringen en fredag smyger ut ett pressmeddelande.

Inte minst gäller det då det inte framgår av rökpuffarna från justitiedepartementet att den nya spionerilagen, strimlad av remissinstanser, efter några års tystnad plötsligt ska träda i kraft. En lag som innehåller inskränkningar i grundlagen och som mycket väl kan göra det svårare för tidningar, radio och tv att avslöja grova förbrytelser som begås i andra länder.

För att förstå varför regeringen använder sig av denna sluga hysch-hysch-taktik behöver vi först bege oss tillbaka till februari 2018.

Det var då utredningen om det nya brottet utlandsspioneri presenterades. En nykriminalisering som säkerligen är behövlig, då det handlar om att skydda internationella samarbeten om fred och säkerhet mot figurer som är lika ljusskygga som snokande. Men enligt förslaget skulle också nyhetsrapportering som allvarligt skadar Sveriges relation med andra länder kunna leda till upp till åtta års fängelse.

Detta gällde även avslöjanden om insatser utförda av organisationer som EU, Nato eller FN. Läs artikel