Randanmärkningar till ett katastrofalt beslut

Komplettering De nordiska ländernas utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik har skiftat åtskilligt under perioden från sekelskiftet 1900. Samsyn har förekommit men knappast varit genomgående. Det självständiga Norge, styrt av höger- och vänsterpartier, alltså konservativa och liberaler, under de första trettio åren efter unionsupplösningen förbisåg yttre hot mot landet och inriktade militären på att bekämpa en inre … Fortsätt läsa Randanmärkningar till ett katastrofalt beslut