Putins spill vinner frem- og fallhøyden hans øker, forsvaretsforum.no

Oddmund H. Hammerstad, tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet

[…] Situasjonsforståelsen hos de nordiske lands militære og politiske ledere er nok sikrere og mer nøkterne enn det man kan få inntrykk av gjennom mediene. Særlig tett er forholdet mellom Sverige og Finland. Forskjellen er at svenskene forteller hva de gjør – omfordeling av ressurser i beredskap, heter det derfra – mens finnene ikke forteller hva de gjør. Finnene kjenner russerne og befolkningen stoler på sitt eget forsvar; de vet at de nødvendige beredskapstiltak treffes.[…]

Det er grunn til å berømme vår egen forsvarssjef og forsvarsminister for den ro de legger for dagen. Eirik Kristoffersen og Odd Roger Enoksen lar seg ikke lokke utpå når journalister prøver seg: Burde ikke vi ha soldater patruljerende i Kirkenes’ gater? – Kan vi lenger si at Russland er strategisk samarbeidspartner for NATO, slik det står i alliansens strategiske konsept fra 2010?

Vi har de soldatene vi trenger i Finnmark, svarer Kristoffersen, og det er en fordel at det er norske avdelinger, norske fartøyer og norske fly som er til stede i nord. Det er klokt av forsvarssjefen å presisere at det er viktig. Det er også fint at han presiserer at øvelse Cold Response, som er nær forestående og skal gjennomføres i Nord-Norge, kun vil ha små enheter i områder som kan tenkes å irritere russerne. Läs artikel