Putin om värnplikt och kontraktsanställning

Den amerikanske filmaren Oliver Stones intervjuer med Rysslands president Vladimir Putin har nu givits ut i bokform, också på svenska. Ett replikskifte, som vi här återger, rör bemanningen av den ryska försvarsmakten.

PUTIN: Jag tror att Ryssland är grundligt skyddat. Vi har startat ett program för återupprustning av vår flotta och våra militära styrkor som går ut på att 70 procent av beväpningen och de väpnade styrkorna ska motsvara högsta internationella normer. Vi håller på att omstrukturera hela krigsmakten. Antalet kontraktsanställda ökar. Det ska jämföras med den nuvarande strukturen där merparten består av värnpliktiga. Skälet är att vi behöver professionella militärer med mycket hög utbildningsnivå för att kunna bemanna de nya militära systemen.

STONE: Det verkar som om ni följer Pentagons exempel att använda kontraktsanställda.

PUTIN: I viss utsträckning ja, men inte helt. Vi har fortfarande ett stort antal värnpliktiga.

STONE: Men i Ryssland måste man göra värnplikten, eller hur?

PUTIN: Ja.

STONE: Så det är en viktig del av den här dagen, 9 maj.

PUTIN: Ja, absolut. I vårt land har värnplikten alltid uppfattats som en skyldighet och plikt, men också som en helig rätt. Eftersom de ryska väpnade styrkornas auktoritet växer ökar antalet som vill tjänstgöra i armén, liksom de som vill utbilda sig vid militära institutioner och universitet.

STONE: I vilket skick är Stillahavs-styrkorna?

PUTIN: Vi har kraftigt ökat de styrkor vi har förlagda dit.

STONE: Ökat? Varför?

PUTIN: Vi har ökat antalet militärer som helhet. Vårt mål är att ha 1 miljon man i tjänst. Just nu har vi 1,2 miljoner man i tjänst. Men vi har kraftigt minskat antalet stationerade i det ryska Fjärran östern. Med tanke på Rysslands storlek – Ryssland är fortfarande världens största land – behöver vi en krigsmakt som kan garantera vår säkerhet vid varje punkt över hela Ryssland, och vi försöker uppnå det. För att öka våra styrkors förmåga att vid behov sättas in snabbt kommer vi att utveckla nätverket av flygplatser och flygbaser. Vi ska också utveckla transporterna, flyget – det håller vi på med just nu – liksom vår örlogsflotta.

 

Intervjun, som ovanstående är ett utdrag ur, ägde rum den 9 maj 2016. Detta datum firas varje år i Ryssland segern i andra världskriget.

Den aktuella boken är Oliver Stone, Samtal med Putin (Karneval förlag, 2017). Den innehåller de kompletta intervjuerna, även sådant material som inte fått plats i filmerna.

Men av en aktuell rapport, som vi här återger, verkar det som om Ryssland nu skulle överge värnplikten helt och hållet inom en nära framtid. Det vill säga att Kreml faktiskt skulle ta över Pentagons modell. Det känns faktiskt inte så betryggande.