Prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning till Turkiet för brott , domstol.se

”Högsta domstolen stoppar utlämningen av exiljournalisten Bülent Kenes, som Turkiet anser varit delaktig i kuppförsöket 2016. Enligt domstolen finns fler hinder mot utlämning – Jag är inte terrorist. Jag är inte kuppmakare. Jag är inte våldsam, säger en lättad Bülent Kenes” meddelar SvD denna morgon.

Inte så överraskande då Sverige är en rättsstat.
Vi publicerar här Högsta domstolens beslut och en klargörande kommentar av en svensk folkrättsprofessor. (Utgivarna)
Högsta domstolen förklarar att det enligt 6 och 7 §§ samt delvis enligt 4 §
utlämningslagen finns hinder mot utlämning av BK till Republiken Turkiet.
1. Republiken Turkiet har begärt att BK ska utlämnas dit för lagföring.
Riksåklagarens och BKs inställning m.m.
2. Enligt riksåklagaren finns det hinder mot utlämning av BK enligt 4, 6
och 7 §§ utlämningslagen.
3. BK har motsatt sig utlämning och instämt i riksåklagarens bedömning.
4. Något frihetsberövande har inte förekommit inom ramen för
utlämningsärendet. Läs beslutet