Professorn: Medlemskap i Nato är inte en självklar säkerhetsgaranti, europenewspapers.com

Samtidigt som diskussionen om en eventuell Nato-ansökan pågår i Sverige diskuteras också bland Natos medlemsländer om vad försvarsalliansens grundbult, artikel 5, skulle innebära i praktiken.  Artikel 5 innebär att en attack på ett medlemsland är att betrakta som en attack på alla.

– Då görs det bedömningar som har att göra med vad som står på spel, säger Tomas Jonter.

– Är USA beredd att offra New York för Paris eller Washington för Tallinn? Vad är säkerhetsgarantierna värda när krisen är för dörren?

Eftersom artikel 5 aldrig prövats går det heller inte att med säkerhet säga vad responsen skulle bli. Varje stat fattar ett eget beslut.

– Det är inte alls säkert att svaret på en gång blir: Pang, vi rullar in hela vår försvarsstyrka. Det måste man förstå, säger Tomas Jonter.

– Artikel 5 leder inte per automatik, om låt säga att Ryssland rullar in i Litauen, att det dagen efter, månaden efter så finns det italienska, spanska, och danska trupper på litauiskt territorium. Det är inte så det ser ut. […]

Vad Sveriges roll i försvarsalliansen skulle vara är fortfarande oklart. Men enligt Mike Winnerstig, chef på enheten för säkerhetspolitik på FOI, skulle sannolikt hela det svenska försvaret integreras i Nato.

– Den svenska förmågan att agera utanför Sveriges gränser, till stöd för någon annan, är störst vad gäller flygvapnet. Den är delvis god vad gäller marinen, ubåtsvapnet då. Läs artikel