Professor ved Forsvarets Høgskole: – En slik risiko vil Vladimir Putin aldri ta, abcnyheter.no

– Det vil være svært problematisk dersom Russland blir ydmyket i en storkrig, advarer norsk militærekspert.

– Kostnadene ved en storkonflikt vil raskt overstige de forventede gevinstene som Russland ser for seg. Ikke minst vil dette lede til en alvorlig destabilisering innad i Russland dersom det viser seg at Putin og hans nærmeste krets ikke får noe ut av situasjonen annet enn en krig ingen ønsker, mener forskningsleder og professor ved Forsvarets Høgskole, oberstløytnant Tormod Heier.

Han tror Russland har mye å tape dersom situasjonen skulle eskalere og utvikle seg til en væpnet konflikt mellom Russland og Nato.

– Det russiske statsapparatet er gjennomsyret av ulike sikkerhetstjenester, og de vil se det som svært problematisk dersom Russland blir ydmyket i en storkrig, noe som vil øke presset på at Putin må forlate presidentembetet. En slik risiko vil han aldri ta. Særlig ikke når det finnes så uendelig mange andre måter å øke det politiske presset mot USA og NATO på. Slik jeg vurderer det, så er det ingen fare for noen storkonflikt i Europa, sier forskningsleder Tormod Heier til ABC Nyheter.

Han tror Putin i stedet vil velge ulike former for uanmeldte øvelser, bruk av droner, nettverksoperasjoner og påvirkningsoperasjoner, og i verste fall begrensede angrep inn i Ukraina eller subversjon og sabotasje mot randstatene. Läs artikel