Professor mener USA har bidratt til krigsfrykt, forsvaretsforum.no

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at amerikansk etterretning er med på å hausse opp en krigsfrykt, og spørsmålet er hvilke amerikanske interesser som ligger til grunn for denne tilnærmingen, sier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NTB.

Diplomatiet har den siste tiden jobbet på høygir på kryss og tvers av land og kontinenter i et forsøk på å holde dialogen varm mellom Russland og Vesten. Mens europeiske ledere har tydd til forsiktig optimisme i forsøk på å senke spenningsnivået, har tonen vært langt mer pessimistisk fra den andre siden av Atlanterhavet.

Kontrasten er veldig synlig og oppsiktsvekkende, sier Heier. Han mener USAs retorikk bidrar til allmenn bekymring i Europa om at kontinentet nå står like overfor en krig.

– Det blir vanskeligere å finne kompromisser som gjør at alle parter kan komme ut av krisen med æren i behold. Det blir vanskeligere for de mer pragmatiske kreftene å vinne fram, de kreftene som forsøker å se saken fra to sider, sier han. Läs artikel