«Problemet var at altfor få skjønte at Trump kunne vinne. Det kan han gjøre igjen», dagsavisen.no

Hedda Langemyr, daglig leder i fagplattformen UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet

Uavhengig av hvem som vinner dagens presidentvalg i USA vil sikkerhetsutfordringene være store framover. Norge og våre naboland må korrigere kursen deretter.

Den kanskje største forskjellen mellom Donald Trump og Joe Biden er forholdet til NATO.

Trump har truet med å trekke USA ut av NATO dersom ikke flere land bidrar sterkere til felles sikkerhet, og han har verbalt angrepet diverse allierte statsledere og brukt sikkerhet som en handelsvare (for å omformulere den tyske forsvarsministeren).

Biden har derimot i all hovedsak en mer tradisjonell tilnærming til dette politikkfeltet. Han har 36 års erfaring fra Senatet hvor han også ledet utenrikskomiteen før han ble Obamas visepresident. Utenriks- og sikkerhetspolitikk er med andre ord noe han mestrer godt. Det er derfor grunn til å tro at de endringene vi har sett de siste fire årene vil bli dempet om Biden vinner.  […]

Uavhengig av hvem som vinner valget i natt vil stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina vedvare. Dette innebærer en politisering av NATO hvor kampen mot Kina kommer til å være et hovedanliggende. NATO-sjef Jens Stoltenberg varsler at forslaget til et nytt strategisk konsept for NATO vil komme i løpet av neste år. Det kan innebære at Norge som NATO-medlem må utvikle en mer håndfast Kina-politikk som trolig også vil kreve sitt. […]

Jeg tror likevel man skal være forsiktig med å spå at sikkerhetssituasjonen for Europa og Norge blir fundamentalt forskjellig avhengig av hvem som vinner valget.Nærmere 250.000 har allerede dødd av koronaviruset i USA, mange millioner har mistet jobbene sine og det estimeres at mellom 30 og 40 millioner vil miste hjemmene sine innen utgangen av året. USAs utfordringer er og forblir enorme i tiden som kommer uavhengig av hvem som kommer til makten. Läs artikel