Prioritera försvarspengar till folkförsvaret, sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Pengar och personella resurser behövs för att rusta upp efter coronakrisen. Här kan försvarsområdet bidra. Eller bättre uttryckt: Prioritera försvarspengar till folkförsvaret och träffa rätt – sjukvård, räddningstjänst i vid bemärkelse, frivilligorganisationer med mera – kort sagt inom grundläggande funktioner som är viktiga för hela landets trygghet och säkerhet, i nära förening med en verklig allmän värnplikt. […]

Den insiktsfulle begriper att eftersom både USA och Ryssland har intresse av vårt markterritorium tar kraften i deras intressen ut varandra. Vårt självständiga folkförsvar, som ska byggas för uthållighet över hela ytan, verkar då krigsavhållande på USA och Ryssland som med sin nära positionering till Sverige till och från visar antagonistiska attityder mot varandra. Läs artikel