President Niinistös tal, nyan.ax

Finland firar sitt hundraårsjubileum som ett land där det bor jämlika och kreativa människor. Vi har öppen demokrati, yttrandefriheten gäller alla och den används också. Vi är den mest stabila staten i världen. Allt detta goda berättar internationella undersökningar om oss.

Men tyvärr är länder som Finland en minoritet bland världens länder. Allt för ofta vittnar globala händelser i världen om instabilitet och ovilja att bära ansvar för vår gemensamma framtid…

Den militära aktiviteten i området kring Östersjön har ökat, vilket alltid för med sig en eventuell fara, avsiktlig eller oavsiktlig. Det försvagade säkerhetsläget i Östersjön väcker diskussion också bland oss finländare. I diskussionen är det likväl viktigt att man bevarar lugnet.

Finland arbetar för att stöda stabiliteten i Nordeuropa. Ett exempel på detta är Finlands förslag om att förbättra flygsäkerheten i Östersjöområdet för drygt ett år sedan. Tack vare förslaget har medlemmarna i Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, redan kommit överens om nya åtgärder för att förbättra flygsäkerheten över Östersjön. Ett viktigt resultat av förslaget är också att Nato och Ryssland för första gången på länge har kunnat föra konstruktiva diskussioner sinsemellan. Läs talet