Planlegger Putin krig mot Ukraina? stratagem.no

Arne Bård Dalhaug, generalløytnant (P)

Svaret er nok ja. Putin planlegger krig i den forstand at den russiske generalstaben helt sikker har utviklet mange operasjonsplaner med siktemål å legge under Russland enda mer ukrainsk territorium. Militært sett er det mulig, men vi hører lite om de vurderingene som skulle tilsi at dette tjener russiske interesser på kort og lang sikt. I denne artikkelen tas det til orde for at Putin anser nå-situasjonen som «god nok» og at han ikke ser Russlands interesser tjent med en åpen mellomstatlig krig.

Russland har siden 2014 okkupert Krimhalvøya og siden februar 2015 – den andre Minsk-avtalen – også kontrollert deler av Luhansk og Donetsk oblast. Frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiske-støttede separatistene er nærmere 500 km lang. Det er daglige kamphandlinger, ofte med dødelig utfall.

Putins fremste politiske målsetting er å forhindre at Ukraina blir medlem av NATO/EU. Sannsynligheten for ukrainsk medlemskap er i dag lik null, og den vil forbli slik i overskuelig fremtid. Läs artikel