Plan B, hs-fi.translate

[…] Penttilä är vd för tankesmedjan Nordic West Office, som nyligen tog upp idén i Ruben Stillers intervjuprogram om det han säger att det inte pratas tillräckligt om i Finland.

”Om plan B”, sa de.

Det vill säga om hur de nordiska länderna kommer att organisera sitt försvar om USA:s intresse för Europa och Norden bleknar.

Hur kommer de nordiska länderna att förbereda sig för det om Donald Trump blir president i USA, som säger att Europa ska sköta sina angelägenheter?

Så vad bör göras?

Penttiläs”plan B” handlar särskilt om de nordiska länderna.

Som en del av ”plan B” bör de nordiska länderna enligt Penttilä ta sitt försvarssamarbete till en ny nivå. Enligt honom räcker den nuvarande nivån inte. De nordiska länderna förlitar sig nu på Nato och USA. I Oslo hyllade Finland, Sverige och Danmark DCA-försvarsavtalet som förhandlas fram med USA, inom ramen för vilket USA bland annat kan importera vapen och soldater. Norge har redan det avtalet. Läs artikel