Patriot debuterar under Aurora 20, forsvarsmakten.se

För första gången kommer ett tiotal svenska officerare tillsammans med amerikanska kollegor att bemanna det amerikanska Patriot-batteriet som deltar i övningen. Den blandade svensk-amerikanska bemanningen i förbandet är ett led i införandet av det toppmoderna Patriot-systemet i det svenska luftvärnet.

Aurora 20 är en nationell övning, där försvarsgrenarna, delar av det civila försvaret och internationella partners tillsammans ska öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Övningen genomförs över hela Sverige. Från lågintensiv strid i norr till högintensiv strid i syd. Områden som berörs av de mer omfattande delarna av Aurora 20 är främst södra Blekinge och östra och mellersta Skåne. I de områdena kommer periodvis förband att röra sig mellan Försvarsmaktens övnings- och skjutfält och i en del fall även öva utanför övningsfälten.

– En av Försvarsmaktens absolut viktigaste uppgifter nu är att öka den operativa förmågan. Nyckelordet för mig i det här är tillsammans, säger brigadgeneral Stefan Andersson, övningsledare för Aurora 20, och fortsätter.
– Vi ska öva stridskrafterna tillsammans i gemensamma operationer, Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter och aktörer i det civila försvaret och, inte minst, tillsammans med våra internationella partners. Läs pressmeddelande