Paradoksene står i kø denne høsten – Andøya flystasjon vs Evenes, blv.no

[…] Det er flere paradokser. Hittil har Norge nektet USA å operere fra norsk jord, fordi dette vil være i strid med Norges egenerklærte basepolitikk. Men denne politikken er som kjent for tiden «under oppmykning. Forsvarsdepartementet utelukker ikke at amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly vil få lov til å operere fra Andøya, noe vi så for kort tid tilbake. Samtidig er det inngått en ny intensjonsavtale mellom Norge, USA og Storbritannia som bereder grunnen for et omfattende samarbeid mellom de tre NATO-landene om den maritime overvåkingsvirksomheten i nordområdene.

Norge har så langt insistert på at all etterretning som innhentes fra nordområdene skal være underlagt såkalt «nasjonal kontroll», som i realiteten betyr at Norge ikke ønsker å overføre rådata i sanntid til USA, uten selv å ha kontroll på analyse og hvordan etterretningen blir brukt.

Her ligger det store utfordringer. US P8 vil høyst sannsynlig ikke kunne nytte Evenes blant annet grunnet sikkerhetsspørsmål og plass. Opererer de autonomt fra England, og ikke Norge, har vi ingen kontroll med analysene og hvordan etterretningene nyttes fra nordområdene. Bruker de Andøya, blir det som før ved at data prosesseres inn i systemene til Forsvarets Stasjon Andøya (FSTA – E-tjenesten), som forestår analysen. Derfor vil Andøya være av stor nasjonal betydning også i fremtiden. Ikke minst vil man da ha en viss sikkerhets med henhold til analysene av rådataene som flyene samler inn. Läs artikel