Samförståndsavtalet med värdlandsstöd bör sägas upp, Mikael Jansson (SD)

Det är viktigt att bidra till avspänning i det militärt strategiska område där Sverige befinner sig. Vad gäller värdlandsavtalet saknas en grundläggande utredning och analys om avtalets egentliga betydelse för Sveriges fortsatta militära alliansfrihet. Den svenska traditionen är att förankra alla tyngre säkerhetspolitiska ställningstaganden i riksdagen. Vi vill därför att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom ett beslut av riksdagen, inte regeringen. Även att en bred utredning tillsätts kring samtliga konsekvenser av vad värdlandsavtalet kan innebära för Sverige.

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson kommenterar:

– Det är förvånande att försvarsministern verkar ta så lätt på denna fråga som många säkerhetspolitiska bedömare anser vara av stor vikt och dessutom svårbedömd. Det krävs en grundlig utredning kring samtliga konsekvenser av vad värdlandsavtalet kan innebära. Inte minst för vår fortsatta militära alliansfrihet och de säkerhetspolitiska risker som kommer till följd av ett sådant avtal.

– Att regeringen eller dess ombud, utan godkännande av riksdagen ska kunna besluta om utländsk militär verksamhet i Sverige, inom ramen för avtalet, ger oproportionerligt stor makt till regeringen och det kan vi inte ställa oss bakom. Läs pressmeddelandet

Fler amerikanska soldater än väntat ska skydda Baltikum, svenska.yle.fi

Lännen Media skriver att USA placerar två brigader i Baltikum med upp till 9000 soldater. De nya brigaderna ska kunna sättas i strid på några dagars varsel. Hittills har den amerikanska närvaron bestått av ett kompani på ungefär 150 man per land i Estland, Lettland och Litauen…

Försvarsminister Jussi Niinistö säger till Lännen Media att utvecklingen gynnar också Finland. – Det här är Natos och USAs signal åt Ryssland att de tar försvaret av Baltikum på allvar, säger han och tillägger att det är bra också för Finland.

Men det finns en risk för ny upprustning i hela regionen, menar han. Läs artikel

Vaga besked om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan, Lars-Gunnar Liljestrand

Måndagen den 4 april hölls ett möte på ABF i Stockholm där ensamutredaren av Sveriges krig i Afghanistan, Tone Tingsgård, frågades ut av Pierre Schori.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100
Pierre Schori
VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100
Tone Tingsgård

Utredningen har kommit halvvägs och skall lämna slutlig rapport den sista november i år.

Tone Tingsgård hade få tydliga besked att komma med. Direktiven pekar på många områden och frågeställningar som skall granskas och besvaras, men ännu ville utredaren inte ge några svar. Mål, måluppfyllnad och resultat av den 14 år långa militära insatsen skall granskas, och på direkt fråga om vilka målen var fanns enligt utredaren fortfarande bara skrivningarna i de årliga återkommande propositionerna till riksdagen. Tone Tingsgård medgav att målen varit så oprecist formulerade (öka säkerheten, flickors skolgång, mot korruption, kvinnors rättigheter med mera) att det är svårt att granska hur de uppfyllts.

Läs mer

Väst och öst är konstruktioner, Anders Björnsson

 

Länder ligger där de ligger, men de geografiska indelningarna skiftar. De har med maktpolitiska realiteter att göra. Ibland görs gränsregleringar, ibland flyttas människor. De kulturella olikheterna är betydligt svårare att särskilja.

Vad betyder det att Sverige är ett västland? För hundra år sedan hade man inte förstått frågan. Sverige hörde till Nordeuropa, liksom Ryssland. Kulturellt men även politiskt fanns en affinitet med Tyskland. Tyskland var inget västland, det var en centralmakt. (Hade sin Kultur, ingick inte i någon ”civilisation”.)

Läs mer

SD-motion om värdlandsavtalet

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår Proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet om värdlandsstöd bör sägas upp och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom beslut av riksdagen och inte av regeringen och tillkännager detta för regeringen. Läs motionen

Vänsterpartiets motion om värdlandsavtalet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd.

 Inledning

Vänsterpartiet motsätter sig bestämt att samförståndsavtalet om värdlandsstöd med tillhörande tilläggsprotokoll godkänns. Avtalet minskar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet och ger inga garantier för en ökad militär säkerhet för Sverige. Tvärtom kommer eventuella Natostyrkor, med bas på svenskt territorium, att öka spänningen i vårt närområde och ytterligare minska möjligheterna att bedriva en självständig utrikespolitik. I och med en ökad närhet till Nato riskerar Sverige att dras in i förödande krig och konflikter. Vi menar att riksdagen bör avslå regeringens proposition och därmed även samförståndsavtalet om värdlandsstöd med Nato, liksom det kompletterande tilläggsprotokollet till PFF SOFA. Läs motionen

 

Vi måste samtala med Ryssland, Torsten Kälvemark, Mänsklig Säkerhet

Den fortfarande ständigt resande Carl Bildt var nyligen i Ryssland. Där träffade han bland annat företrädare för presidentadministrationen i Kreml. På sin blogg Alla dessa dagar gjorde han i sammanhanget några intressanta reflektioner. Han pekar där på Rysslands uppenbara ekonomiska problem och ett med åren tilltagande auktoritärt styre. De förhoppningar han för ett par decennier sedan hade om en mer demokratisk utveckling har inte besannats. Men han understryker samtidigt vikten av samtal trots dagens politiska motsättningar:I dag är Ryssland i mångt och mycket ett oberäkneligt land där det är svårt att undgå intrycket av att en regim som badar i machonationalism kommer att bli mer beroende av militära äventyr för att bibehålla sin ställning.

Och i detta ligger alldeles självklart betydande risker – allra främst för Ryssland självt.

Men trots – eller kanske på grund av – detta förblir det viktigt att ha nära kontakt och också dialog med detta Ryssland. Läs artikel

Norskt flyg i svenskt luftrum utan giltigt tillstånd, Försvarsmakten 7april

HÖGKVARTERET
Den 5 april flög ett norskt statsluftfartyg in på svenskt territorium utan giltigt diplomatiskt tillstånd vilket formellt sett betraktas som en kränkning.
Planet som är av typen CL-60 är inhyrt av norska regeringen och flög från Gardemoen till Ciampino i Italien och passerade svenskt luftrum på vägen. Norge har ett årstillstånd, men det gäller inte för denna flygplanstyp och detta missförstånd har bidragit till incidenten.

Försvarsmakten har lämnat över en rapport om händelsen till regeringskansliet. Läs meddelande

Tar 1-2 måneder før NATO kan hjelpe,  Kjetil Stormark

Forsvarsstaben legger til grunn at det vil ta minst 1-2 måneder før Norge kan få hjelp fra en hovedstyrke fra NATO i en alvorlig krise- eller krigssituasjon. Det får aldrimer.no opplyst av flere, uavhengige og sentralt plasserte forsvarskilder, blant annet i kretsen rundt forsvarssjefen samt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø.

Läs mer: https://www.aldrimer.no/1-2-maneder-for-natos-hovedstyrke-kommer/

Sauli Niinistö: Osäkra tider råder i Europa

I ett tal framhåller president Sauli Niinistö att det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön blivit mer spänt i och med kriget i Ukraina, och Rysslands agerande. En av konsekvenserna är att Nato ökade sin närvaro och att det är möjligt att den närvaron kommer att öka i framtiden efter Natotoppmötet i Warszawa. Niinistö poängterar även att han tillsammans med regeringen velat hålla diskussionskanalerna öppna med ledningen i Ryssland på ett ansvarstagande sätt. Han nämner som exempel träffen med Vladimir Putin i Moskva under påskveckan. – Det är bättre att prata med någon än att se förbi personen, och det är bättre att försöka samarbeta då det bara går. Det är också bättre att försöka sköta problemen än att låta bli att göra det.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/05/sauli-niinisto-osakra-tider-rader-i-europa

Fortsatt säkerhetsdebatt i Norge: artikel 5 i Nato-fördraget, Kjetil Stormark skriver på sajten aldrimer.no

I Norge står inte Nato-medlemskapet under diskussion. Men frågan är hur mycket det är värt i praktiken. Det finns en vetorätt vid Nato-insatser, och varje medlemsland beslutar självt om i vilken grad det vill delta i solidariska insatser. I den här artikeln uttalar sig flera sakkunniga:

Atlanterhavspaktens artikkel 5 forutsetter at et angrep mot ett av NATOs medlemsland skal utløse et kollektivt forsvar fra hele alliansen. Men så enkelt er det ikke i virkeligheten, fastslår forsvarseksperter. Det er nemlig ikke sikkert at et medlemsland i NATO som er under militært angrep, får militær hjelp i det hele tatt.

Läs mer: https://www.aldrimer.no/nato-traktaten-gir-ingen-garantier/

Peter Hultqvist och Åsa Lindestam svarar Sten Tolgfors i Svenska Dagbladet

När det gäller Sten Tolgfors kan vi konstatera att det finns gamla dokumenterade uttalanden om ”att Rysslands försvarsbudget växer men från låga nivåer”. Det tydliga intrycket är en vilja att förminska riskerna med utvecklingen i vårt grannland i öster. På den tiden var regeringens koncentration mer riktad mot internationella operationer, än det nationella försvaret av Sverige.

Läs mer: http://www.svd.se/m-tonade-garna-ned-riskerna-med-utvecklingen-i-ost/om/debatt