Nato – Nej tack! Ledare av Bengt Silfverstrand i ETC

Rysslands annektering av Krim och militära ingripande i östra Ukraina har onekligen skärpt det säkerhetspolitiska spänningsläget i Östersjöområdet och framkallat nya frostiga relationer mellan militäralliansen Nato och Ryssland. I skuggan av krisen i Ukraina har debatten om svenskt medlemskap i Nato blossat upp på nytt.

Läs merNato – Nej tack! Ledare av Bengt Silfverstrand i ETC

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-nej-tack-ledare-av-bengt-silfverstrand-i-etc/
RSS

Vi måste hålla Nato på behörigt avstånd, Björn Söder och Mikael Jansson på AB Debatt

 

Sveriges trovärdighet som ett från Nato alliansfritt land kan i dag ifrågasättas.

Den amerikanske flygvapengeneralen Franc Gorenc besökte nyligen Sverige. Han tog upp möjligheten till ett samarbete mellan Nato och Sverige om incidentberedskapen. Vi sverigedemokrater anser naturligtvis att ett sådant samarbete är omöjligt. Det skulle få världen att ifrågasätta vår alliansfrihet från Nato.

Läs merVi måste hålla Nato på behörigt avstånd, Björn Söder och Mikael Jansson på AB Debatt

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/vi-maste-halla-nato-pa-behorigt-avstand-bjorn-soder-och-mikael-jansson-pa-ab-debatt/
RSS

Försvarsberedningens rapport 2014

Försvarsberedningens rapport 2014: Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Hämta som PDF: Forsvarsberedningens-rapport-2014

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsberedningens-rapport-2014/
RSS

Peter Hultqvist om Värdlandsavtalet

Försvarsminister Peter Hultqvist intervjuades den 10 januari 2015 i Sveriges Radio om Värdlandsavtalet. Hämta en utskrift av intervjun i PDF: Forsvarsministern-i-Ekointervju-om-vardlandsavtalet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/peter-hultqvist-om-vardlandsavtalet/
RSS

Finske utrikesministern Erkki Tuomiojas tal vid Säkerhetspolitiska Rikskonferensen i Sälen 2015

Finske utrikesministern Erkki Tuomiojas tal vid Säkerhetspolitiska Rikskonferensen i Sälen 2015.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/finske-utrikesministern-erkki-tuomiojas-tal-vid-sakerhetspolitiska-rikskonferensen-i-salen-2015/
RSS

Professor Ulf Bjereld skriver om Svensk Nato-opinion i förändring

Professor Ulf Bjereld skriver om Svensk Nato-opinion i förändring i volymen Mittfåra och marginal (red Henrik Oscarsson & Annika Bergström), Göteborgs universitet, 2014.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/professor-ulf-bjereld-skriver-om-svensk-nato-opinion-i-forandring/
RSS

Nato vänder blicken mot Östersjöregionen

Anna Wieslander, stf direktör på Utrikespolitiska Institutet, skriver på institutets blogg under rubriken Nato vänder blicken mot Östersjöregionen.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nato-vander-blicken-mot-ostersjoregionen/
RSS

Fredspolitik och försvarspolitik

Hans Blix kapitel i boken Bevara alliansfriheten – Nej till NATO-medlemskap! Hämta som PDF: Hans-Blix-om-fredspolitik-och-forsvarspolitik

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/fredspolitik-och-forsvarspolitik/
RSS

Gunnar Fredriksson recenserar boken i Aftonbladet: Nej till Nato.

Gunnar Fredriksson recenserar boken i Aftonbladet: Nej till Nato.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/gunnar-fredriksson-recenserar-boken-i-aftonbladet-nej-till-nato/
RSS

INGEN DEFAITISM , en kommentar av utgivarna

Bland förespråkare för svensk Nato-anslutning förekommer argumentet att steget till medlemskap skulle vara mycket kort. Neutralitetspolitiken under kalla kriget var ingenting annat än en fiktion, sägs det. I själva verket utgick all krigsplanering från västsamarbete i ett skarpt läge; fienden kom alltid österifrån. En del menar att grunden lades redan under andra världskriget, då samlingsregeringen bedrev eftergiftspolitik – först mot Tyskland, sedan mot de allierade.

Läs merINGEN DEFAITISM , en kommentar av utgivarna

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ingen-defaitism-en-kommentar-av-utgivarna/
RSS

Hans Blix och Sven Hirdman på ABF

Hans Blix och Sven Hirdman talar om om alliansfriheten. Hans Blix har tidigare bl.a. varit utrikesminister och FN:s vapeninspektör i Irak. Sven Hirdman har bl.a. varit statssekreterare i försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva. Samtalsledare: Carl Tham.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/hans-blix-och-sven-hirdman-pa-abf/
RSS

Försvarsberedningens betänkande om Nato-samarbete mm

Hämta som PDF: Försvarsberedningens rapport 2013.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsberedningens-betankande-om-nato-samarbete-mm/
RSS