Svensk hjälp i svår tid, Anders Björnsson

Professor Klas Åmarks bok Förövarna bestämmer villkoren. Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest (Albert Bonniers förlag 2016) är ett viktigt historiografiskt arbete. Det sätter in svensken Wallenbergs räddningsoperationer för ungerska judar, med amerikansk finansiering, i ett jämförande sammanhang. Utan att förneka dennes förnämliga och oegennyttiga engagemang för förföljda och förnedrade lyfter Åmark fram andra aktioner som hade samma eller likartat syfte. Wallenberg var inte ensam aktör och inte först på plats, och han kunde delvis bygga på insatser från humanitärt och diplomatiskt håll.

Läs merSvensk hjälp i svår tid, Anders Björnsson

Diametralt olika Natoåsikter bland forskarna, Hufvudstadsbladet

Vi länkar här till en artikel som har intresse även om den publicerades för ett år sedan.

Bland de finska säkerhetsforskarna finns diametralt olika åsikter om Nato. Doktorerna Pauli Järvenpää och Pekka Visuri som ligger så långt ifrån varandra som man kan komma i Natofrågan, möttes i går vid Kadettkårens debatt.

Kadettkåren hade bjudit in två av Finlands ivrigaste akademiska Natodebattörer. Pro Nato-falangen representerades av Pauli Järvenpää som i dag leder ett forskningsprojekt vid Estlands försvarsministerium och som tidigare var chef för Försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Järvenpää är kandidat i riksdagsvalet för Samlingspartiet. Läs artikel

Glöm inte Barents! Olov Abrahamsson i NSD

id förra årets distriktskongress i Kiruna krävde S i Norrbotten mer action i Barentssamarbetet. Det ska bli intressant att se vad utrikesminister Margot Wallström säger om kravet under dagens besök vid S-distriktskongressen i Piteå.

Barentssamarbetet borde vara högprioriterat i svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Barents är ett av världens rikaste råvaruområden med fantastiska tillgångar. Det rymmer olja, gas, vattenkraft, fisk, malm, mineraler, skog och mycket annat . Läs ledaren

Militärstrategisk nederlagsdoktrin 2016, kapten David Bergman på Wisemans blog

Nyligen har Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvarsläppts i sin uppdaterade version. Den nya utgåvan är utvecklad på flera områden och ersätter den tidigare från 2012. Doktrinen innehåller viktiga skrivningar om tröskeleffekter, folkförankring, totalförsvar och en bredare hotbild med allt större tyngdpunkt på påverkansoperationer och cyberangrepp. Den är väl värd att läsa (ännu ej tillgänglig på nätet).

Men den nya utgåvan innehåller även ett genomgående tankefel i formuleringen av Sveriges militärstrategiska koncept som är mycket olyckligt och kan komma att få ödesdigra konsekvenser: ”Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt enskilt undvika att förlora.”– Militärstrategisk doktrin 2016, sid 38. Läs artikel

Tveksam gemensam sak, kommentar till artikel av Peter Hultqvist och Litauens försvarsminister Juozas Olekas

Peter Hultqvist har gjort gemensam sak med Litauens försvarsminister Juozas Olekas genom en debattartikel publicerad av Göteborgs-Posten. Det är inte säkert att detta var ett särskilt klokt beslut. Militära så kallade samarbeten kan Sverige ha med andra länder, utan att det går ut över vår alliansfria position (även om de i varje enskilt fall måste kritiskt bedömas och säkerhetspolitiskt utvärderas). Men en helt annan sak är att i den internationella politiken binda sig till andra länders hållning.

Läs merTveksam gemensam sak, kommentar till artikel av Peter Hultqvist och Litauens försvarsminister Juozas Olekas

“Ingen smygande doktrinförskjutning”, Åsa Lindestam riksdagsledamot (S), vice ordförande i försvarsutskottet Kenneth G Forslund riksdagsledamot (S), ordförande i utrikesutskottet

Sverige har valt en samarbetslinje, det handlar inte om en smygande doktrinförskjutning. Vi är pragmatiska nog att inse att vi i dessa oroliga tider måste samarbeta med andra för att kunna försvara våra värderingar om demokrati, fred och individuell frihet.

Det skriver Åsa Lindestam (S), vice ordförande i försvarsutskottet, och Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet, med anledning av debatten om värdlandsavtalet med Nato.

Statsminister Stefan Löfven har i regeringsförklaringen tydligt deklarerat att Sverige är och fortsatt ska vara militärt alliansfritt. Detta står också i inledningen i försvarsbeslutet. Att vara militärt alliansfri betyder inte att vi har valt en isoleringslinje. Sverige har valt en samarbetslinje som gör att vi har möjlighet att höja vår militära förmåga genom de samarbeten vi har med olika länder och organisationer. Detta är ingen smygande doktrinförskjutning. Läs artikel

Samförståndsavtalet med värdlandsstöd bör sägas upp, Mikael Jansson (SD)

Det är viktigt att bidra till avspänning i det militärt strategiska område där Sverige befinner sig. Vad gäller värdlandsavtalet saknas en grundläggande utredning och analys om avtalets egentliga betydelse för Sveriges fortsatta militära alliansfrihet. Den svenska traditionen är att förankra alla tyngre säkerhetspolitiska ställningstaganden i riksdagen. Vi vill därför att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom ett beslut av riksdagen, inte regeringen. Även att en bred utredning tillsätts kring samtliga konsekvenser av vad värdlandsavtalet kan innebära för Sverige.

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson kommenterar:

– Det är förvånande att försvarsministern verkar ta så lätt på denna fråga som många säkerhetspolitiska bedömare anser vara av stor vikt och dessutom svårbedömd. Det krävs en grundlig utredning kring samtliga konsekvenser av vad värdlandsavtalet kan innebära. Inte minst för vår fortsatta militära alliansfrihet och de säkerhetspolitiska risker som kommer till följd av ett sådant avtal.

– Att regeringen eller dess ombud, utan godkännande av riksdagen ska kunna besluta om utländsk militär verksamhet i Sverige, inom ramen för avtalet, ger oproportionerligt stor makt till regeringen och det kan vi inte ställa oss bakom. Läs pressmeddelandet

Fler amerikanska soldater än väntat ska skydda Baltikum, svenska.yle.fi

Lännen Media skriver att USA placerar två brigader i Baltikum med upp till 9000 soldater. De nya brigaderna ska kunna sättas i strid på några dagars varsel. Hittills har den amerikanska närvaron bestått av ett kompani på ungefär 150 man per land i Estland, Lettland och Litauen…

Försvarsminister Jussi Niinistö säger till Lännen Media att utvecklingen gynnar också Finland. – Det här är Natos och USAs signal åt Ryssland att de tar försvaret av Baltikum på allvar, säger han och tillägger att det är bra också för Finland.

Men det finns en risk för ny upprustning i hela regionen, menar han. Läs artikel

Vaga besked om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan, Lars-Gunnar Liljestrand

Måndagen den 4 april hölls ett möte på ABF i Stockholm där ensamutredaren av Sveriges krig i Afghanistan, Tone Tingsgård, frågades ut av Pierre Schori.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100
Pierre Schori
VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100
Tone Tingsgård

Utredningen har kommit halvvägs och skall lämna slutlig rapport den sista november i år.

Tone Tingsgård hade få tydliga besked att komma med. Direktiven pekar på många områden och frågeställningar som skall granskas och besvaras, men ännu ville utredaren inte ge några svar. Mål, måluppfyllnad och resultat av den 14 år långa militära insatsen skall granskas, och på direkt fråga om vilka målen var fanns enligt utredaren fortfarande bara skrivningarna i de årliga återkommande propositionerna till riksdagen. Tone Tingsgård medgav att målen varit så oprecist formulerade (öka säkerheten, flickors skolgång, mot korruption, kvinnors rättigheter med mera) att det är svårt att granska hur de uppfyllts.

Läs merVaga besked om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan, Lars-Gunnar Liljestrand

Väst och öst är konstruktioner, Anders Björnsson

 

Länder ligger där de ligger, men de geografiska indelningarna skiftar. De har med maktpolitiska realiteter att göra. Ibland görs gränsregleringar, ibland flyttas människor. De kulturella olikheterna är betydligt svårare att särskilja.

Vad betyder det att Sverige är ett västland? För hundra år sedan hade man inte förstått frågan. Sverige hörde till Nordeuropa, liksom Ryssland. Kulturellt men även politiskt fanns en affinitet med Tyskland. Tyskland var inget västland, det var en centralmakt. (Hade sin Kultur, ingick inte i någon ”civilisation”.)

Läs merVäst och öst är konstruktioner, Anders Björnsson

SD-motion om värdlandsavtalet

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår Proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet om värdlandsstöd bör sägas upp och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värdlandsavtalet enbart ska kunna aktiveras genom beslut av riksdagen och inte av regeringen och tillkännager detta för regeringen. Läs motionen