Utveckla den svenska försvarsindustrin, Robert Björkenwall i Östra Småland

Lika angeläget som det är för Sverige, svensk säkerhetspolitik och vår möjlighet att tillsammans med ett alliansfritt Finland stå som en stabil buffert i norra Europa, lika viktigt är det för den politikens trovärdighet att vi är rustade med en för våra försvarsbehov inriktad modern, avancerad och på teknisk spetskompetens byggd försvarsindustri.

På samma vis som försvaret bantades i spåren efter Sovjetunionens fall och hoppet om avspänning och fredlig utveckling i Europa bantades också den svenska försvarsindustrin ner under 1990-talet. Tunga delar som Bofors med tillverkning av kanoner, ammunition och avancerade sprängämnen och Hägglunds med tillverkning av stridsfordon hamnade i amerikanska och brittiska händer. Andra företag såldes ut till franska och tyska intressen. Det nedrustade försvaret blev i allt högre grad beroende av materiel från tillverkare utanför Sverige. Läs artikel

Norden måste ta ökat eget ansvar för säkerheten , Clarence von Ahn, svd.se

Den transatlantiska länken är nyckeln till Östersjöregionens säkerhet och ansvaret är tveklöst regionens eget. Detta var ett av president Obamas budskap under hans besök i Stockholm 2013. Sverige måste göra mer för att detta ska bli verklighet. Att inte göra något innebär stora risker.

Östersjön måste förbli ett hav som förenar istället för skiljer. Inget betyder mer för Nordens befolkning än att vi tillsammans kan säkra tryggheten i vårt närområde. Trots en orolig omvärld verkar det inte sannolikt att Nordens försvarsutgifter förändras mer än marginellt. Därför krävs delade och specialiserade förmågor för att gemensamt höja Östersjöområdets försvarsförmåga. Läs artikel

Deltagande i krig i Afghanistan och Irak gynnar inte Sveriges säkerhet, Lars-Gunnar Liljestrand

Den 15 december skall riksdagen ta ställning till fortsatt svensk trupp i Afghanistan och Irak.Vi har på denna sajt redan tidigare kommenterat att insatserna saknar folkrättsligt stöd. Något mandat från FNs säkerhetsråd finns inte och regeringens hänvisning till inbjudan från regeringen i Kabul respektive Bagdad är inte en folkrättslig grund. Utomstående har inte rätt att intervenera i ett land om regeringen saknar kontroll över viktiga delar av territoriet och om det pågår en form av inbördeskrig.

Vad gäller Afghanistan rör sig Natos Resolute Support Mission (RSM) knappast om en icke-stridande styrka som regeringen säger med uppgiften att vara rådgivare, utbildare och stödjare till afghanska armén. Är man icke-stridande om man instruerar den som håller fingret på avtryckaren när han skall skjuta?

Läs merDeltagande i krig i Afghanistan och Irak gynnar inte Sveriges säkerhet, Lars-Gunnar Liljestrand

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the 60th anniversary of Finland’s membership to the United Nations on 9 December 2015

Let me begin by welcoming you, Secretary-General Ban Ki-Moon, to Helsinki. It is a great honor to have you here with us today. I am also glad to see all other distinguished participants in the Finlandia Hall today filled with such a variety of UN experience, interest and support.

We have gathered here to celebrate the 60th anniversary of Finland’s membership in the United Nations. At the same time, it is the 70th anniversary of the United Nations. The UN with its 193 member states is a unique organization with its universality, legitimacy and convening power. Its task continues to be as vital now as it was in 1945 when the UN Charter was agreed upon in San Francisco. Läs talet

Finland övar – Sverige tillsätter en utredning, Anders Karlsson och Bertil Kantola, Norrbottens-Kuriren

Ryssland har på senare tid höjt profilen ytterligare i Sveriges närområde. Vårt grannland Finland har snabbt reagerat på detta genom att krigsplacera hundratusentals soldater och genom att i början av oktober genomföra en repetitionsövning med tusentals man och 50 flygplan, dels för att öva sina soldater men givetvis också för att visa sin store granne att landet är redo att möta alla hot, precis på samma sätt som man varit under hela 2000- talet. Samtidigt har Sverige omstrukturerat och i praktiken genom vissa generalers dumhet och en del politikers slughet lagt ned hela landets försvarsförmåga utan att för den skull lägga ned landets försvarsmakt. I Sverige har vi äntligen insett att vi i femton års tid svamlat bort landets säkerhet till förmån för tongivande generalers ego och det militärindustriella komplexet som sett till att försvarsmakten, trots att den inte bidrager med någonting till landets säkerhet, fortfarande kostar skattebetalarna lika mycket som när vårt land hade ett fungerande totalförsvar. Läs artikel

SD: Därför är Nato ett dåligt alternativ, Björn Söder, Mikael Jansson och Jeff Ahl på svd.se

“Den enda säkra garantin för att ingen stormakt ska anse det vara värt att genomföra ett angrepp mot oss är en egen stark försvarsförmåga och genuin folklig vilja att försvara landet. Allianser är av sekundär betydelse. Sverigedemokraterna eftersträvar visserligen ett defensivt försvarsförbund med Finland, men det är enbart ett komplement till en egen stark försvarsförmåga. Däremot är Nato ett dåligt alternativ.” skriver representanter för SD. Läs artikel

USA vill att Sverige hjälper i kamp mot IS, Expressen

USA ber Sverige om hjälp i kampen mot IS.Amerikanska försvarsministern Ashton Carter har skickat en hemlig förfrågan till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, – Det är ett beslut för den svenska regeringen, säger Laura Seal, talesperson vid USA:s utrikesdepartement. Kampen mot terrororganisation IS har intensifierats efter attentaten i Paris.USA:s president Barack Obama sa i ett tal i söndags att målet är att “förgöra IS”.Nu vill USA att Sverige hjälper dem i kampen. Den amerikanska försvarsministern Ashton Carter skickade nyligen ett brev till sin svenske kollega försvarsminister Peter Hultqvist där han bad om stöd i kampen.Sverige överväger nu om man ska bistå USA.– Brevet kom för inte särskilt länge sedan och det bereds just nu, säger Marinette Nyh Radebo. Hon vill inte gå in på närmare detaljer:– I och med att hela brevet är hemligstämplat och det även råder utrikes- och försvarssekretess kan vi inte gå in i detaljer, säger Marinette Nyh Radebo. Läs artikel

Till bröders hjälp – en besynnerlig bok som pläderar för krigsinsatser, Rolf Andersson

Först vill jag framhäva en bok som bör vara obligatorisk läsning för genuina försvarsvänner. Den står i stark kontrast till den rubricerade boken som det är svårt att ta på allvar.

Carl Björemans bok, Försvarets förfall, gavs ut 2011. Denna klassiska skildring av Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig – som undertiteln lyder – är nödvändig läsning för den som vill förstå bakgrunden till vårt nuvarande utsatta läge. Det präglas ju alltjämt av den största svenska nedrustningen genom tiderna. Folkförsvaret underminerades genom att den allmänna värnplikten avskaffades. Istället satsades det på expeditionskårer för offensiva insatser i fjärran länder. Björeman summerar träffande desorienteringen i ett par pricksäkra meningar: ”Den interoperabilitet som byggts in i det svenska militära försvaret innebär att det måste underordna sig stormaktsalliansernas militära kultur. Det finns risk för att försvarsmakten tenderar att bli en stat i staten, styrd av den kultur som råder i stormakternas offensiva krigsmakter, inte av nationella värderingar.” Där står vi än idag med trupp i Irak och Afghanistan och risk för att regeringen tillmötesgår franska krav på ytterligare insatser.

Läs merTill bröders hjälp – en besynnerlig bok som pläderar för krigsinsatser, Rolf Andersson

Försvaret främst – en antologi och dess bakgrund

Sveriges säkerhetspolitiska ambition måste vara att stå utanför varje krig, nära eller fjärran. Bryter det ut kommer vi inte att delta, förutsatt att vi inte blir angripna. Den av några debattörer förordade ”solidaritetspolitiken” innebär raka motsatsen. Enligt dessa kan Sverige aldrig stå utanför krig som utkämpas av våra grannar (eller unionspartner), och vi bör heller inte avstå från krigsinsatser på avlägsna platser.

4mbforsvaretframst_omslag

Det är en trist utveckling att den senare linjen öppet torgförs av personer som har eller har haft ansvar för svensk säkerhetspolitik. Bevisligen har landet kunnat upprätthålla sitt oberoende trots krigsföretag i vår nära omvärld. Det är ingen slump att vi inte har dragits in i krigshändelserna, lika litet som det har varit någon slump att krig har brutit ut. Denna politik av oberoende och neutralitet i stormaktkonfrontationerna har haft en djup folkförankring.

 

 

Läs merFörsvaret främst – en antologi och dess bakgrund

Nato: Inga markstyrkor mot IS USA avvisar också tanken på att bekämpa IS med marktrupper. Göteborgs-Posten

Nato utesluter att försvarsalliansen ska sända markstyrkor för att bekämpa Islamiska staten i Syrien och Irak.- Det finns inte på vår dagordning, säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg till den schweiziska tidningen Tages-Anzeiger.Flera Natoländer ingår i den USA-ledda allians som satt in stridsflyg mot IS. Men Nato tänker inte delta i kriget på marken.- USA har ett begränsat antal specialstyrkor som bistår lokala grupper. Det är inte lätt men det är det enda valet, säger den tidigare norske statsministern.Stoltenberg understryker att det inte är ett krig mellan väst och den muslimska världen utan att är en kamp mot extremism och terrorism.- Det är muslimer som finns i frontlinjen. De flesta offer (för IS) är muslimer och de flesta som bekämpar IS är muslimer. Vi kan inte genomföra den kampen åt dem, säger han. Läs artikel

Försvara alliansfriheten! Lars Danielsson i Östra Småland

Även om en majoritet av den svenska befolkningen fortfarande stöder denna vår säkerhetspolitiska linje, ökar Nato-anhängarnas skara enligt de senaste opinionsundersökningarna. Vår militära alliansfrihet beskrivs av en del som en närmast feg och självisk politik där vi både undandrar oss ansvar och inte vill acceptera ett förment nödvändigt stöd från ”väst” i händelse av en konflikt.

Visst är vår militära alliansfrihet till viss del självisk, vilket enligt min mening är helt ok. Vi vill och skall ta ansvar för vår egen säkerhet. Men Sverige har också i decennier visat att vi tar ett stort ansvar för både den globala och regionala säkerheten och inte bara ser om vårt eget hus. Vi deltar aktivt i en rad fredsbevarande insatser runt om i världen.Vi visar genom vår utrikes-, bistånds- och handelspolitik att vi förstår att säkerhet i dag handlar om så mycket mer än militär styrka.

Vi är också redan medlemmar i en politisk allians, EU. Medlemskapet i det mest framgångsrika regionala samarbetet i världen innebär också krav på vår solidaritet, men det är vi själva som bestämmer hur vi skall visa solidariteten. Läs artikel

“Fredliga men inte naiva”, Försvarsminister Peter Hultqvist på Finlands självständighetsdag

Om två år kan Finland fira 100-årsjubileet av sin självständighetsdag som stat. På årets självständighetsdagen, den 6 december 2015, är den finska ekonomin visserligen i sämre kondition än på länge, men politiskt hävdar landet under president Sauli Niinistö sin självständighetsprofil starkare än kanske någonsin. Med Sverige är samarbetet traditionellt gott – vårens regeringsskifte i Helsingfors markerade i det hänseendet närmast kontinuitet. Och även om de båda länderna har valt olika försvarspolitiska lösningar, fördjupar de sitt samarbete också på detta område. Den tidigare kommendören för Finlands försvarsmakt, general Gustav Hägglund, förespråkar rentav ett finsk-svenskt försvarsförbund i en antologi, Försvaret främst, som utkommer den 14 december. I den boken intervjuas också Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

Läs mer“Fredliga men inte naiva”, Försvarsminister Peter Hultqvist på Finlands självständighetsdag