Finland genomför Open Skies flygning i Ryssland, puolustusvoimat.fi

Finland genomför en Open Skies observationsflygning i Ryssland 11 -15 april 2016. Vid obeservationsflygningen används Sveriges försvarsmakt Open Skies observationsflygplan Saab 340B.Den maximala flygsträckan i Ryssland är 5500 km.Den finländska observationsgruppen består av sju personer och den leds av major Timo Heinäaho. Också en observatör från Lettland deltar i flygningen. Planet har en svensk besättning bestående av sex personer. Pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/finland-genomfor-open-skies-flygning-i-ryssland-puolustusvoimat-fi/
RSS

Europeiska politikers rädsla för ett fridsamt Amerika, Anders Björnsson

Den konservative amerikanske skribenten Ross Douthat diskuterar i en artikel, som återges av Dagens Nyheter (11/4), förskjutningar i synsätt mellan USA och Europa. Har krigiskheten vandrat över Atlanten under senare år? Det är en fråga han ställer. Han pekar på Frankrike, där ännu under Irakkriget 2003 statsledningen förhöll sig kritiskt avvärjande till Förenta staternas och Storbritanniens extralegala aggression men där nu ”regeringen under både Nicolas Sarkozy och Francois Hollande följer Bush–Cheneys linje: intervenerar i Libyen, Mali och Syrien, tar till Bush-liknande retorik mot terroristattackerna och tillämpar en taktik mot terrorn som får USA:s antiterrorlag, Patriot Act, att te sig libertariansk”.

Läs merEuropeiska politikers rädsla för ett fridsamt Amerika, Anders Björnsson

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/europeiska-politikers-radsla-for-ett-fridsamt-amerika-anders-bjornsson/
RSS

Uttalande angående Nato-medlemskap och alliansfrihet , Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress 9 april

Det ligger i Sveriges och Europas gemensamma säkerhetspolitiska intresse att reducera och på sikt eliminera den växande spänningen mellan stormakterna. Sverige har därutöver ett särskilt ansvar att agera på ett sätt som minskar spänningarna i vårt närområde.

Ett utvidgat NATO och svenskt medlemskap riskerar öka spänningarna och skulle leda till ökad militär upprustning. Samtidigt skulle Sveriges möjligheter att agera för fred och nedrustning kringskäras. I händelse av kris i vårt närområde är den säkerhetspolitiska frihet som följer av alliansfriheten en fördel, både för Sverige och för vårt närområde. NATO är en försvarsallians vars militära styrka grundas i dess kärnvapenkapacitet. Sveriges traditionella anti-kärnvapenpolitik kan inte bedrivas inom ramen för ett NATO-medlemskap. Inte heller en tydlig politik för nedrustning och avspänning.

Den säkerhetspolitiska linje som Sverige valt, att med alliansfriheten som grund söka fredliga vägar, konfliktförebyggande, samverkan och nedrustning, har tjänat Sverige väl och bidrar till att minska spänningarna i vår region. Sverige ska därför inte bli medlem i NATO.

Uttalandet antogs av Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress på Sundspärlan i Helsingborg lördagen 9 april 2016.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/uttalande-angaende-nato-medlemskap-och-alliansfrihet-socialdemokraterna-i-skanes-distriktskongress-9-april/
RSS

Gå inte på ryktet – vi ska inte in i Nato, Peter Hultqvist i Aftonbladet

Sverige och Finlands militär samarbete fördjupas. Vi utgår från en gemensam säkerhetspolitisk plattform av militär alliansfrihet. Det är en viktig grundposition för samarbetet.När jag för en tid sedan besökte Finland fick jag följande fråga av både partivänner och på en presskonferens: Håller Sverige på att förbereda sig för att gå med i Nato? Mitt självklara svar på frågan var NEJ! Jag har också vid tidigare besök i Finland fått denna fråga och undrar varför den återkommande ställs.Efter samtal med personer i landet så får jag bilden av att detta är rykten och spekulationer som sprids av olika forskare och politiker på högerkanten som önsketänker men också använder felinformationen som politisk hävstång. Man vill helt enkelt skapa osäkerhet om den svenska linjen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/ga-inte-pa-ryktet-vi-ska-inte-in-i-nato-peter-hultqvist-i-aftonbladet/
RSS

Försvarsbeslut med utmaningar, generalmajor Berndt Grundevik, Kkrva.se

I juni 2015 fattade riksdagen beslut om förvarets inriktning för perioden 2016-2020. Alla som verkar i Försvarsmakten måste verka för att genomföra fattat beslut, oavsett vad vi anser om tilldelade ekonomiska resurser eller val av säkerhets- och försvarspolitisk inriktning.

Utöver genomförandet av 2015 års försvarsbeslut behöver Försvarsmakten (FM)  ytterligare blicka framåt och ta fram bra beslutsunderlag inför nästa försvarsbeslut. Utifrån nu gällande försvarsbeslutsperiod så antar jag att ett nytt försvarsbeslut behöver fattas av riksdagen senast i juni 2020 och därefter gälla i tidperioden 2021-2026. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsbeslut-med-utmaningar-generalmajor-berndt-grundevik-kkrva-se/
RSS

Försvarsministern träffade Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, i Rosenbad fredagen den 8 april. Tillsammans med FOS samtalade försvarsministern bland annat om förändringen av den svenska försvarspolitiken med fokus på den nationella försvarsförmågan och de frivilliga försvarsorganisationernas roll i totalförsvaret.

– I det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från förra året betonas att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i att återskapa totalförsvaret inte minst när det kommer till folkförankring och försvarsviljan. Regeringen bedömer också att de frivilliga försvarsorganisationerna bör kunna bemanna befattningar i andra krigsförband än hemvärnsförbanden, sade försvarsministern. Läs meddelandet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsministern-traffade-frivilliga-forsvarsorganisationers-samarbetskommitte-regeringen-se/
RSS

Finska regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Regeringen har gett riksdagen en proposition om ändring av värnpliktslagen.

I värnpliktslagen föreskrivs att ett syfte med repetitionsövningarna är att flexibelt höja den militära beredskapen. De värnpliktiga ska emellertid förordnas till en övning minst tre månader innan övningen börjar, vilket innebär att det inte finns några faktiska möjligheter att utnyttja repetitionsövningarna för att höja beredskapen. De kriser som har inbegripit användning av vapenmakt under de senaste åren har i typiska fall utvecklats överraskande och snabbt, ofta inom loppet av ett par dagar eller veckor.

I propositionen föreslås följaktligen att man ska kunna göra en avvikelse från tidsfristen på tre månader vid förordnande till repetitionsövning, om 1) det vid övningen är frågan om att flexibelt höja den militära beredskapen och 2) ett behov som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning förutsätter det. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/finska-regeringens-proposition-till-riksdagen-med-forslag-till-lag-om-andring-av-varnpliktslagen/
RSS

Samarbete med Nato ja, medlemskap nej, försvarsminister Peter Hultqvist, regeringen.se

Sverige och Finlands militära samarbete fördjupas. Vi utgår från en gemensam säkerhetspolitisk plattform av militär alliansfrihet. Det är en viktig grundposition för samarbetet.

När jag för en tid sedan besökte Finland fick jag följande fråga av både partivänner och på en presskonferens: Håller Sverige på att förbereda sig för att gå med i Nato? Mitt självklara svar på frågan var NEJ! Jag har också vid tidigare besök i Finland fått denna fråga och undrar varför den återkommande ställs. Läs meddelandet

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/samarbete-med-nato-ja-medlemskap-nej-forsvarsminister-peter-hultqvist-regeringen-se/
RSS

Dags att rensa NATO-debatten på tokstollar, Erik Johansson

Jag hade lite tid på en av mina allt för många resor och tänkte att jag får skriva ett blogginlägg. Då jag helt slutat läsa vilka lögner etablissemangets media dränker sina lyckligtvis allt färre konsumenter med var jag först tvungen att göra lite research om vilka lögner man sprider på senare tid. Efter ungefär 5 minuter hittar jag artikeln ”Unga Atlantister: Dags att rensa Natodebatten på myter” , som verkar vara skriven av ett gäng mentalpatienter, men som trots detta publiceras på SvD:s ledarsida. Jag blir bara trött av intellektuell smörja, men tvingar mig ändå att ta mig igenom artikeln för att bemöta de mest vansinniga delarna. Läs blogginlägget

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/dags-att-rensa-nato-debatten-pa-tokstollar-erik-johansson/
RSS

Sveriges solidaritet med de baltiska länderna, Peter Hultqvist i riksdagen 5 april

Fru talman! Jag brukar inte spekulera om olika typer av möjliga övningar eller olika typer av möjliga scenarier. Jag brukar försöka utgå från de faktarealiteter som föreligger. Om en övning ska genomföras bör vi bereda det på departementet i förväg och sedan vara beredda att stå för det.

Nu har vi fått information via ett tv-program. Jag har också i olika sammanhang fått frågor om hur jag ska kommentera detta. Jag konstaterar bara att det inte har kommit någon sådan förfrågan till Sverige. Läs hela svaret

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/sveriges-solidaritet-med-de-baltiska-landerna-peter-hultqvist-i-riksdagen-5-april/
RSS

Försvarsmakten vill använda värnpliktiga vid överraskande anfall, STT Uutiset

Försvarsmakten planerar att använda värnpliktiga för att avvärja ett eventuellt överraskande anfall, skriver Helsingin Sanomat. Enligt tidningens uppgifter förbereder Armens stab direktiv om detta till truppförbanden. I dag är det endast stampersonalen som har jour med tanke på ett överraskande anfall.

På huvudstaben ville man varken förneka eller bekräfta uppgiften. Försvarsmaktens beredskapschef brigadgeneral Markku Myllykangas betonade dock att några ändringar i utbildningen av värnpliktiga inte planeras. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) ville inte heller kommentera saken eller säga i vilket skede av utbildningen beväringar kan skickas ut i krig.

– Försvarsmakten gör sina egna värderingar. Utbildningen bör vara tillräcklig. Det varierar beroende på utbildningsgrenen, sade Niinistö. (FNB). Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/forsvarsmakten-vill-anvanda-varnpliktiga-vid-overraskande-anfall-stt-uutiset/
RSS

Statement by the Secretary General on NATO-Russia Council meeting, www.nato.int

Following consultations with Russia, we have agreed to hold a meeting of the NATO-Russia Council at Ambassadorial level.

This meeting will take place in the next two weeks at the NATQ headquarters in Brussels. The NATO-Russia Council will discuss the crisis in and around Ukraine and the need to fully implement the Minsk Agreements. We will discuss military activities, with particular focus on transparency and risk reduction. We will also address the security situation in Afghanistan, including regional terrorist threats.

This meeting is the continuation of our political dialogue, as agreed by NATO Heads of State and Government. At the same time, there will be no return to business as usual until Russia again respects international law. Läs pressmeddelande

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/statement-by-the-secretary-general-on-nato-russia-council-meeting-www-nato-int/
RSS