Tidningskrönika: Nya tyska röster talar för avspänning

Nu sällar sig Wolfgang Ischinger, ordförande för Säkerhetskonferensen i München, till dem som manar Nato till moderation. Krigsrisken mellan Nato och Ryssland är större idag än på 80-talet, menar han. Detta är enligt honom en god anledning till att motverka den pågående militära eskaleringen.

Ischinger har tidigare varit statssekreterare i tyska utrikesministeriet samt sitt lands ambassadör i London och Washington. Han sitter med i styrelsen för SIPRI och är, bland mycket annat, medlem av the American Academy i Berlin, tillkommen i mitten av 90-talet på initiativ av USA:s dåvarande Berlin-ambassadör Richard Holbrooke, och av the Atlantic Council of the United States.

Han anser att Natos Rysslandsstrategi idag är endimensionell: den går endast ut på att demonstrera militär styrka. Men som Ischinger ser det måste strategin ha även en ”andra pelare”, nämligen dialog, avspänning och en återgång till rustningskontroller. Ett exempel på avspänning kunde vara att införa visumlättnader för ryssar, enligt modellen: ”Vi besvarar inte den förgiftande ryska propagandan med en motsvarande motpropaganda, utan vi avskaffar visumtvånget för ryska medborgare.”

Läs merTidningskrönika: Nya tyska röster talar för avspänning

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/tidningskronika-nya-tyska-roster-talar-for-avspanning/
RSS

Olof Kleberg: Avskräckning leder inte framåt, Västerbottens-Kuriren

Den förut stabilt negativa svenska Nato-opinionen har påverkats av Rysslands aggressiva utrikespolitik : annekteringen av Krim, militärstöd till separatisterna i östra Ukraina, offensiva övningar i Östersjön.

Deras två huvudpunkter i den senaste artikeln (SvD 10.6) tycks mig högst tvivelaktiga.

Den första gäller deras påstående att Sverige har bedrivit en ”isolationistisk” utrikespolitik samt att tanken är ”helt förlegad” att Sverige skulle stå utanför en större krigskonflikt. Vi kommer att dras in i alla konflikter i vår närhet – därför är det bäst att gå med i Nato. Läs artikel

 

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/olof-kleberg-avskrackning-leder-inte-framat-vasterbottens-kuriren/
RSS

Uppdrag till Försvarsmakten, Regeringskansliet

Den 19 juni 2014 gav regeringen uppdrag åt Försvarsmakten att närmare undersöka hur det svensk-finska försvarssamarbetet kan fördjupas utifrån handlingsplanen.
Den 31 2015 överlämnade Försvarmakten tillsammans med den finska försvarsmakten en gemensam rapport om konkreta samarbetsområden. Läs meddelandet.

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/uppdrag-till-forsvarsmakten-regeringskansliet/
RSS

Nyanserande samtal, ledare i Hufvudstadsbladet

På tröskeln till det politiska superveckoslutet nyligen uppstod en debattunge om huruvida man kan folkomrösta om säkerhetspolitik (läs:Nato) eller inte.

I serien meningslösa debatter har vi prickat av en.

Att ett finländskt Nato-medlemskap går via folkomröstning spikades faktiskt redan i presidentvalsrörelsen 2006 då Sauli Niinistö slog fast att vägen går via folket. Han upprepade det i valrörelsen 2012.

Ingenting tyder på att Niinistö inte låter sig väljas för en andra period 2018-2024.

När en ny president tar vid 2024 kommer han eller hon att ge ett liknande löfte, om frågan är aktuell.

Man blir nämligen inte president på att säga ja till ett Nato-medlemskap.

Samtidigt illustrerar vår utdragna Nato-option att det handlar om så mycket mera än om ett ja eller ett nej. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nyanserande-samtal-ledare-i-hufvudstadsbladet/
RSS

Gjut olja på vågorna, Jerker Örjans i Hufvudstadsbladet

Var är fredsrörelsen i Natodebatten? undrar insändarskribenten.

Det är allt skäl att mana till sans i Natodebatten. Den tilltagande spänningen mellan Ryssland och väst från Östersjön till Svarta havet liknar alltmer situationen under kalla kriget. Men då förstod beslutsfattarna att situationen kan gå överstyr och leda till konfrontation om spänningen tillåts stiga okontrollerat. Det var status quo och terrorbalans som gällde, inga stora förändringar med andra ord. Även hängivna Kubaentusiaster förstod och accepterade att Förenta staterna inte kunde godkänna att sovjetiska missiler placerades i deras omedelbara grannskap.

Men det som var självklart 1962 tycks vara glömt i dag. Nato agerar i dag ungefär som Sovjet 1962: systematiskt flyttas positionerna framåt. I den situationen är det naturligt att Ryssland reagerar.

Sevastopol dominerades av den arrenderade ryska flottbasen. I stadens centrum vajade ryska flaggan över vart och vartannat hus. Av dem man träffade på stadens gator i oktober 2013 var de flesta i ryska flottans tjänst eller ättlingar till sådana. Vad skulle det inte ha betytt strategiskt för Ryssland om Ukraina blivit ett Natoland! Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/gjut-olja-pa-vagorna-jerker-orjans-i-hufvudstadsbladet/
RSS

Putin varnar för Nato: ”Måste höja stridsberedskapen”, svd.se

Ryssland måste höja stridsberedskapen längs gränsen som ett svar på militäralliansen Natos “aggressiva beteende” i Rysslands närhet, säger president Vladimir Putin.

– Ryssland är öppet att diskutera den här allvarliga frågan och har mer än en gång visat sin vilja till dialog. Men, precis som inför andra världskriget, så får vi ingen positiv reaktion som svar. Tvärtom förstärker Nato sin aggressiva retorik och sitt aggressiva beteende i närheten av våra gränser. Det är vår plikt att vara särskilt noggranna med att stärka stridsberedskapen i vårt land, säger Putin, enligt Reuters.

Nato har stärkt den militära beredskapen i Polen och Baltikum efter att Ryssland annekterade Krim 2014. För en dryg vecka sedan beslutade Natoländerna Storbritannien, Tyskland och USA att ytterligare stärka närvaron längs den ryska gränsen i de baltiska länderna från och med nästa år. Läs  artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/putin-varnar-for-nato-maste-hoja-stridsberedskapen-svd-se/
RSS

Gullranda-diskussionerna avslutades: ”Svårt att säga vilka skillnaderna mellan Sverige och Finland är”, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö avslutade Gullranda-diskussionerna med att kommentera dagens huvudteman: samarbetet mellan Finland och Sverige och EU:s framtid. “Det förefaller finnas skillnader mellan Finland och Sverige, men vilka de är, det är ganska svårt att säga på rak arm”, sammanfattade presidenten. Både Finland och Sverige beaktar situationen i sina ställningstaganden och lämnar tillräckligt med utrymme också för framtida beslut.

En skillnad som kom fram i diskussionerna var när man på svenskt håll konstaterade att Sverige inte i detta läge skulle bjuda in Rysslands president. “Jag hoppas att ni också ser en annan större skillnad, eller åtminstone en längre sådan, på över 1 300 kilometer. Finland har en längre gräns med Ryssland än alla EU-länder tillsammans och en nästan lika lång gräns som Nato-länderna tillsammans. Den situationen kan vara svår att sätta sig in, men försök föreställa er att Ryssland skulle ligga där Norge nu ligger”, sade president Niinistö. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/gullranda-diskussionerna-avslutades-svart-att-saga-vilka-skillnaderna-mellan-sverige-och-finland-ar-presidentti-fi/
RSS

När staten sviker glesbygden, Birger Ekerlid, Länstidningen

– Det är ungefär som att kalla in landstormen, anmärkte en person som försökte vara lustig.

Anspelningen på det gamla försvarssystemet fälldes apropå mitt återfall som ledarskribent i Länstidningen. Det är nämligen över 20 år sedan jag sist skrev en ledarartikel. De senaste årens verser i Julkalendern räknas liksom inte.

Jag svarade henom att landstormen ligger i tiden med tanke på den aktuella försvarsdebatten. Sverige övar med Nato. Ryssland uppträder hotfullt. Gotland återmilitariseras. Det är som om järnridån och Berlinmuren aldrig hade fallit. På landstormens tid vid förrförra sekelskiftet skulle de äldsta åldersklasserna ha kallats in vid det här laget.

Nu är det lyckligtvis inte allvar, utan ett helt fredligt sommarvikariat under en månad.

Och liksom förr i tiden är jag anhängare av alliansfrihet, både när det gäller försvaret och svensk inrikespolitik.Läs ledaren

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/nar-staten-sviker-glesbygden-birger-ekerlid-lanstidningen/
RSS

Norge har ingen hær lenger,aldrimer.no

– I dag er det bare navnet igjen av Hæren, sier tidligere brigade 12-sjef og konsernsjef i Nammo gjennom 15 år, Edgar Fossheim (66).

Snaut ett år etter at han sluttet som administrerende direktør i Nammo på Raufoss, tar Edgar Fossheim på aldrimer.nos oppfordring bladet fra munnen om den norske hærstrukturen. På klingende trøndersk svarer han først på vårt spørsmål om satsingen på stridsvogner. Siden baller det på seg.

– For det første har vi bare så vidt én brigade, hvis vi teller alt sammen. Vi har spesialstyrken, noen vaktavdelinger ved grensen og en som passer på kongehuset. Men kampkraft utover de tre bataljonene i den eneste brigaden som står igjen, har vi ikke. Det er ikke noen hær da vet du, sier Edgar Fossheim oppgitt. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/norge-har-ingen-haer-lengeraldrimer-no/
RSS

Löfven klargjorde alliansfria linjen, Peter Akinder, ledare i Östra Småland

Stefan Löfven gjorde som flera tidigare socialdemokratiska statsministrar – åkte till Finland och höll ett säkerhetspolitiskt anförande. Budskapen han fram förde i helgen var tydligt: vårt land ska fortsatt stå militärt alliansfritt…

Men Löfven stannade inte vid denna tydliga deklaration. Den svenska regeringens motiv för dagens säkerhetspolitiska linje, uttryckt av Löfven på finsk mark i söndags, är faktiskt värd att citera lite längre än normalt:

”Att hålla fast vid den militära alliansfriheten är för oss i grunden en defensiv militärpolitisk hållning. Syftet är att minska spänningarna i vårt närområde.

Vi ska inte göra några tvära kast, i utrikes-, försvars- eller säkerhetspolitiken. Vi vill inte bidra till att skärpa det militärstrategiska läget eller skapa motiv för andra att ta till oberäkneliga och hastiga ageranden. Vi vill inte behöva delta i militära operationer som beslutas av andra än oss själva. Och vi tar avstånd från att ha kärnvapen som en del av försvarsförmågan. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/lofven-klargjorde-alliansfria-linjen-peter-akinder-ledare-i-ostra-smaland/
RSS

Avspänning, inte servilitet, Anders Björnsson

Den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier satte ned foten. Vi behöver inte sabelrassel och stridsrop utan dialog och samtal om nedrustning, sade han i ett spektakulärt uttalande, återgivet på denna sajt, inför det stundande Nato-toppmötet. För detta har han – naturligtvis – fått påskrivet. ”En födelsedagspresent till Putin”, kallas det i en politisk kommentar i Frankfurter Allgemeine Zeitung som anklagar honom för att gå in för, och Die Welt talar om Steinmeiers ”exempellöst illojala uppträdande”.

Består då inte Västalliansen av självständiga stater? Är Nato också en utrikespolitisk gemenskap? Vad kan det vara för fel att gå in för avspänning när vår del av världen sedan flera år har ojat sig över höjda spänningsnivåer? Måste man inte rentav fråga sig om Väst har en egen skuld i den tilltagande spänning och osäkerhet som råder i Europa? Det senare gjorde för litet sedan Jochen Bittner i Die Zeit, när han ifrågasatte om inte Natos planerade raketsköldar i Polen och Rumänien kunde leda till att det så kallade INF-avtalet, slutet mellan USA och Sovjetunionen 1987, om avveckling av taktiska kärnvapen i ett sådant läge kunde bli ”ointressant för Rysslands säkerhetsintressen”. Eskalering således.

Läs merAvspänning, inte servilitet, Anders Björnsson

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/avspanning-inte-servilitet-anders-bjornsson/
RSS

President Niinistö försvarar Putins besök – debatt om Ryssland på Gullranda, svenska.yle.fi

Ryske presidenten Vladimir Putins besök i Finland senare i sommar förbryllar de svenska deltagarna vid presidentens säkerhetspolitiska forum på Gullranda. De anser att ett besök i Sverige vore omöjligt. President Sauli Niinistö gick i svaromål och menade att svenskarna inte följer med sin tid.

– Jag kan förstå Finlands behov av dialog, det är rationellt. Men Putin vore inte välkommen i Stockholm, medgav ambassadör Mats Bergqvist.

President Sauli Niinistö kunde inte hålla sig utan gick i svaromål. Han har tidigare fått kritik av balter och nu av svenskar. Men kritikerna är ute i ogjort väder, lät han förstå.

Det är viktigt att det internationella samfundet betonar att Ryssland har agerat felaktigt, sade Niinistö, men det är också vikten av att man för en dialog.

– Till exempel USA för en aktivare dialog med Ryssland än vi utåt ser. Ni hänger inte riktigt med er tid, sade Niinistö.

Han hänvisade också till att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker besökte det ekonomiska forumet i St Petersburg.

Och Niinistö underströk att i de diskussioner som har förts har det aldrig varit tal om att Finland lättar sanktionerna, slutar fördöma annekteringen av Krim eller hur Finland samarbetar med Sverige, EU, USA eller hur Finland utvecklar partnerskapet med Nato.

– Det här kan vi inte diskutera, men nog hur vi ska komma ut ur den här situationen, sade Niinistö. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
https://www.alliansfriheten.se/president-niinisto-forsvarar-putins-besok-debatt-om-ryssland-pa-gullranda-svenska-yle-fi/
RSS