På denne broen blir det krig, forsvaretsforum.no

Trident Juncture vil samle 35 000 soldater fra Nato-landene som er med. Øvelsen vil foregå fra Orkanger i nord til Østerdalen i sør. Også nasjoner utenfor Nato bidrar med soldater til øvelsen, enten gjennom Partnership for Peace eller andre samarbeidsordninger.

– Vi skal delta med 2500 soldater i en multinasjonal brigade med amerikanske og finske styrker, forteller major Åke Palm som er øvingsansvarlig for svenskene.

– Formålet med rekognoseringen, er jo blant annet for å se hvor og hvordan vi kan ta oss frem med vårt utstyr. Vi har med alt fra Leopard stridsvogner til tyngre hjulgående kjøretøy. Hva tåler broene? Hvor skal vi slå leir? Hvor skal hovedkvarteret være, og hvor skal vi angripe. Vi har en mengde spørsmål vi må finne svar på i god tid før øvelsen, forteller han.

Tiden på året i oktober og november neste år vil være en utfordring, erkjenner Palm. Han tenker da spesielt på hvilke spor de setter igjen i naturen, på private jorder og lokalveier.

– Vi legger frem en ønskeliste, der vi ser hvor vi burde ha tilgang under øvelsen. Dette gir vi så til den norske øvingsledelsen, slik at de gjør nødvendige avklaringer, blant annet med grunneiere, forteller Palm og hans to kolleger Johan Edman og Jan-Åke Andersson fra 2. brigadestaben. Alle tre understreker at støtten de får av nordmennene er stor.

– Den er helt formidabel. Heimevernet, øvingsledelsen, Statens vegvesen og mange andre har bidratt. Det hjelper veldig, sier de tre svenske majorene. Läs artikel