Övningen Northern Forest 21 utvecklar Arméns bekämpnings- och prestationsförmåga i norra Finland, puolustusvoimat.fi

Northern Forest 21 är en del av Försvarsmaktens huvudkrigsövning och Arméns mest betydelsefulla krigsövning detta år. Övningen Northern Forest 21 ordnas 17.5 – 3.6 på skjut- och övningsområdet i Rovajärvi samt i Sodankylä- och Kittilä-området. […]

I NF21-övningen deltar totalt cirka 7 000 personer, och deltagarna består av beväringar, reservister och Försvarsmaktens avlönade personal. Antalet reservister i övningstrupperna är cirka 2 000. En betydande del av de beväringar som deltar i övningen övergår till reserven i juni 2021. För dem som hemförlovas utgör NF21-övningen en viktig avslutande övning, som sätter kunnandet och prestationsförmågan på prov. […]

I övningen deltar dessutom cirka 350 svenska soldater. Genom samövning med svenska trupper utvecklas samoperationsförmågan och upprätthållandet av en gemensam lägesbild. De svenska trupperna kommer från Norrbottens regemente samt från Artilleri- och Ledningsregementet?. FISE-samarbetet och dess utvecklande bygger på ett militärstrategiskt koncept inom försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Läs pressmeddelande