Oro för världsarvens framtid efter Donald Trumps hot, dn.se

Donald Trump har hotat attackera kulturella mål i Iran, där flera kulturarvskatter med tusenåriga historier finns bevarade. Att utplåna dem skulle vara ett krigsbrott och försvarsdepartementet Pentagon har tagit avstånd från presidentens hot.

Det var på lördagen, dagen efter att den iranske generalen Qassem Soleimani mördats i en amerikansk drönarattack, som Donald Trump först hotade att angripa kulturella mål i Iran. De skulle enligt presidenten finnas med bland 52 iranska platser som var hotade i fall att Iran hämnades mordet genom att attackera amerikaner eller amerikanska tillgångar. […]

Mark Klamberg, docent i folkrätt och lektor vid Stockholms universitet, betonar att den primära frågan handlar om huruvida USA över huvud taget har rätt att använda våld mot eller i Iran, något som är mycket tvivelaktigt. I andra skedet kommer man till frågan vad som är legitimt i händelse av en väpnad konflikt. Att angripa kulturarvsskyddade platser är det inte, enligt Klamberg. Läs artikel