ÖB:s uttalande kan skada Sverige

Utgivarna

Sverige ÖB uppmanar USA att skicka mer trupper till Europa om Ukrainakrisen förvärras.

ÖB Micael Bydén uttalade sig för Politico den 15 december efter att ha träffat USA:s ordförande för Joint Chiefs of Staff general Mark. A. Milley.

Enligt Politico utvecklade Bydén inte närmare vad som låg i hans uttalande men var tydlig med att han ville se mer USA-trupper i Ukrainas närhet om Ryssland tar steget att än en gång invadera Ukraina.

När reportern frågar om hur många soldater USA bör skicka och vart de skall stationeras blir Bydén plötsligt vag och vill heller inte ge några detaljer om vad samtalen med Milley handlat om.

Bydén säger då han igen konfronteras med frågan om USA-trupperna att det ”liksom handlar att öka trupperna på de baser USA redan har i Europa” och att förstärka det man har ”mer soldater, mer capacitet”.

Man kan fråga sig i vilken kapacitet Bydén uttalar sig. Är det på direkt uppdrag av regeringen eller är det egna funderingar?

Skall hans åsikter om hur USA skall möta Ryssland ses som officiell svensk politik så bör regeringen säga det klart ut. Är det Bydén som bara pratar på inför media och sedan mer eller mindre backar och och börjar mumla om ”liksom” när det handlar om de trupper han vill USA skall sända så är det skadligt för Sverige.

Sverige är alliansfritt och vi skall inte delta i ett stormaktspel om Ukraina och mana till militär upptrappning.

Vår roll borde tvärtom vara att söka minska spänningarna och uppmana alla parter att gå tillbaka till Minskavtalen och söka nå en fredlig lösning.

Europeiska rådet uppmanade vid sitt möte den 16 december till diplomatiska insatser och stöder Normandie-formatet när det gäller att åstadkomma ett fullständigt genomförande av Minskavtalen.

Sverige stod bakom den skrivningen och det måste då vara regeringens linje.

Då får man i konsekvensens namn ta ÖB i örat och inte tillåta att vi har politiserande generaler. Det skadar Sverige.