”Oansvarigt att stressa fram Natobeslutet”, svd.se

Annika Lillemets, före detta riksdags­ledamot (MP) Valter Mutt, före detta riksdags­ledamot och utrikes­politisk talesperson (MP)

En svensk ansökan om medlemskap i Nato innebär att sätta punkt för mer än 200 år av militär allians­frihet, som gett oss en unikt lång fredsperiod. En fråga av denna dignitet bör rimligen bli föremål för folk­omröstning alternativt ventileras inför ett riksdagsval. Rysslands folkrätts­vidriga angrepp på Ukraina och dess ohyggliga konsekvenser får inte driva oss att agera i panik. Vi ser därför med stor oro på den forcerade process som nu pågår. […]

Vad motiverar detta uppskruvade tempo? Ingen sakkunnig bedömare hävdar att Sverige skulle stå inför ett akut ryskt invasionshot. Den ryska krigsmakten lider stora förluster i Ukraina och har därmed rimligen mindre kapacitet än tidigare att agera offensivt på andra håll. Och när effekterna av de omfattande sanktionerna blir kännbara kommer Rysslands ekonomi inte att medge upprustning av samma omfång som flera västländer nu tagit beslut om. […]

Ett fördjupat militärt samarbete mellan europeiska demokratier som ger Europa strategisk autonomi – för att tala med den franske presidenten – skulle kunna vara ett alternativ till en kärnvapen­allians där Erdogans Turkiet ingår och vars mäktigaste medlem kanske snart på nytt styrs av en oberäknelig höger­populist. Läs artikel