Ny regjering ønsker 8000 flere HV-soldater, forsvaretsforum.no

Heimevernet kan øke med 8000 soldater de neste årene. Det er om den påtroppende Støre-regjeringen får det som de vil. Senterpartiet gikk til valg på at de vil ha 50.000 soldater i Heimevernet (HV).

I regjeringsærkleringen «Hurdalsplattformen» presenterer den nye regjeringen sin politikk som de skal ta utgangspunkt i de neste fire årene. Der står blant annet at partiene ønsker å:

«Øke Heimevernets områdestruktur til 45.000 soldater. For å møte behovet for et tilstrekkelig antall personell i Heimevernet, skal det vurderes å opprette en egen utdanningskapasitet».

Denne politikken står i motsetning til Forsvarets langtidsplan for 2021-2024 som ble vedtatt i desember 2020. Der står det at Heimevernet skal «videreføres med elleve heimevernsdistrikter innenfor en ramme på 37.000 befal og mannskaper i områdestrukturen». I tillegg er det 3000 befal og mannskaper i innsatsstyrkene. Om Støre-regjeringen får det som den vil, blir dette en økning på 8000 soldater i Heimevernets områdestruktur. Läs artikel