Ny NATO-kommando kan bli viktig for lavspenning i Nordområdene, nordnorskdebatt.no

Oddmund H. Hammerstad, statssekretær i de to Willoch-regjeringene 1981-86

En ny NATO-kommando, Joint Force Command Norfolk (i Virginia, USA) ble erklært operativ 15. juli. Dette er det første NATO-hovedkvarter på operativt nivå i Nord-Amerika og skal ivareta NATOs interesser i Atlanterhavet på medlemslandenes vegne. Ansvarsområdet strekker seg også til den arktiske region, noe som understrekes ved at sjefen for den nye kommandoen, viseadmiral Andrew Lewis også er sjef for USAs Second Fleet, som har Nord-Atlanteren og Arktis som ansvars- og operasjonsområde. […]

For norske interesser generelt, og målsetningen om å holde et lavest mulig spenningsnivå i Nordområdene spesielt, bør det nye hovedkvarteret kunne bli en positiv faktor. Det vil være i tråd med norsk lavspenningspolitikk om flere stater enn stormaktene USA, UK og Frankrike er representert i seilingene, og at seilingene skjer relativt regelmessig og forutsigbart. Norge bør bestrebe seg på å være «førende» i policyutforming for slike seilinger, og selv sørge for å allokere ressurser for deltakelse med fregatt og overvåkningsfly når seilinger og øvelser skjer i Barentshavet. Läs artikel