Ny multifunktionsradar ger lyft åt Försvarsmakten, forsvarsmakten.se

Från att med hjälp av en radar enbart kunna lokalisera indirekta eldenheter kommer Försvarsmakten inom en snar framtid att ha möjlighet att samtidigt identifiera även hot från luften. Utvecklingen för att kunna lokalisera fienden har därmed ökat. Med ny teknik kommer nya förmågor.

– Vi har ett nytt hot mot artilleriet och det är från luften i form av obemannade flygfarkoster (UAV). Vi måste kunna hitta dessa nya och dessutom väldigt små luftmål för att förhindra dem att verka inom vårt område. Det är något vi kommer kunna göra med den nya multifunktionsradarn, säger projektansvarig Mattias Hansson på Artilleriets stridsskola, A 9. Läs pressmeddelande