Ny kampanj från MSB: Här är 16-åringarnas roll i totalförsvaret vid krig, svt.se

Över 120 000 brev skickas nu ut till ungdomar som fyller 16 år i år med information om att de kan kallas in till totalförsvaret i händelse av krig.

– Det känns lite nervöst, säger Felicia Thuen, som fått se utskicket från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hittills har det aldrig hänt, men vid krig eller krigsfara kan personer så unga som 16 år kallas in till totalförsvaret. Det kan handla om att få uppgifter som att hjälpa till att dela ut mat och vatten, visa vägen eller dela ut information. Nu vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, öka ungas kunskap om totalförsvarsplikten. Under vecka 43 kommer därför över 120 000 personer, som fyllt eller fyller 16 i år, få ett brev hemskickat med information om krisberedskap, civilt försvar och med en novell på ämnet. Redan den här veckan startar också en podd med ett ljuddrama riktat till unga. Läs artikel