Nupi-forsker Julie Wilhelmsen kritisk til E-tjenesten: – De skaper fiendebilder, abcnyheter.no

– Det er tragisk at man ikke ser parallellene mellom det som skjedde under den kalde krigen og den eskaleringen vi ser mellom Russland og Vesten i dag.

– Man glemmer hvordan våpenkappløpet oppsto, hvordan begge parters påstander om at den andre utgjorde en trussel og påfølgende egen opprustning førte inn i en spiral der alles trygghet ble mindre.

Det sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Julie Wilhelmsen. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider spesielt med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Denne uken la den norske Etterretningstjenesten frem sin sikkerhetsrapport «Fokus 2020». Her blir Russland og Kina pekt ut som de mest truende aktørene mot norske interesser.

– Jeg er kritisk til selve praksisen med åpne trusselvurderinger som Etterretningstjenesten begynte med for ti år siden. Å gå såpass sterkt ut og definere sikkerhetssituasjonen for Norge på denne måten, bidrar på et lite nøkternt vis til å skape fiendebilder. E-tjenesten har enorm autoritet, og det er få som stiller spørsmål ved deres analyser. Dermed får de stor makt til å forme samfunnets virkelighetsforståelse. De konstaterer hvor høy en trussel er, og kan vise til at de sitter på informasjon ingen andre har. Da er det lite rom for kritisk debatt, sier Julie Wilhelmsen til ABC Nyheter. Läs artikel