Norsk-russisk grensesamarbeid fungerer godt trass i Ukraina-krigen, highnorthnews.com

I forrige uke møttes sjefene for Forsvarets operative hovedkvarter og FSBs Grensedirektorat. Møtet, som foregikk på russisk side, omhandlet samordning rundt kyst- og grensevakt og redningstjeneste i grensetraktene. […]

Grensemøtet fant sted i Boris Gleb, rundt fem kilometer fra grensestasjonen Borisoglebsk-Storskog. På agendaen var norsk-russisk koordinering av aktiviteter tilknyttet kystvakt, grensevakt, samt søk og redning i nordområdene.

– Møtet var konstruktivt, og ble gjennomført på en profesjonell måte med respekt for hverandres oppgaver, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter. […]

Samspillet mellom FOH og det russiske Grensedirektoratet inngår i det etablerte grensesamarbeidet mellom Norge og Russland, basert på en grenseavtale mellom landene av 1949.

Avtalen tilrettelegger for åpen og god dialog mellom grensevaktstyrkene og grensekommissærene på norsk og russisk side. […]

Det norsk-russiske kystvaktsamarbeidet favner i bred forstand felles fiskeriforvaltning, søk og redning, oljevernberedskap, trafikkovervåkning – samt gjensidig varsling og informasjonsutveksling rundt forhold som kan utgjøre en trussel mot felles miljø og naturressurser, eksempelvis ulovlig virksomhet.

Siden 1988 har Norge og Russland årlig gjennomført Øvelse Barents i Barentshavregionen for samtrening rundt søk og redning, samt bekjempelse av oljeforurensning. Øvelsen ble sist avholdt i fjor sommer. Läs artikel