Norsk rolle i egen sikkerhet, vl.no

Oberstløytnant Tormod Heier hevder i sin ferske bok at må Norge ta en del av ansvaret for at Russland ruster opp i våre nærområder på grunn av økt amerikansk tilstedeværelse. I boka «En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen 2014–2021» skriver Heier at manglende satsing på et større forsvar fra Solberg-regjeringen, har gjort Norge mer avhengig av styrker fra USA til å avskrekke Russland i nordområdene. Dermed er også den norske handlefriheten overfor Russland svekket, mener Heier. Ikke alle deler Heiers syn, men det er ingen tvil om at spenningsnivået i nord er økende.

Til VG sier Heier dette om hvorfor det er problematisk med økt amerikansk tilstedeværelse i nord: «Da inviterer vi en stormakt som bærer med seg en annen kultur for hvordan man håndterer spente situasjoner. Norske myndigheter er opptatt av å avverge krise. Mens USA er mer opptatt av å vinne en krise med Russland, som USA anser som en strategisk konkurrent». […]

Stormaktsrivaliseringen vil neppe dempes av norsk opprustning, men vi bør bruke betydelig mer penger på vårt eget forsvar. Da står vi friere til å ivareta egen sikkerhet. Det er trolig den beste måten å ivareta den rollen som sikrer Norges interesser: Å være en god alliert av USA, men samtidig opprettholde et best mulig naboskap til Russland. Begge deler er vi helt avhengige av. Läs ledaren