Norge har gitt ytterligere 2.000 panservernvåpen til Ukraina, forsvaretsforum.no

Regjeringen har donert ytterligere om lag 2.000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina slik at landet kan forsvare seg mot Russlands invasjon.[…]

Norge har, i likhet med flere andre land, besvart henvendelsen med en ytterligere donasjon av panservernvåpen som kan brukes mot invasjonsstyrkene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen. […]

Russland har advart land som sender våpen til Ukraina. Men utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er klar på at Norge ikke kan ansees som en «medkriger».

— For at Norge skal kunne anses som part til krigen, må vi delta aktivt i militære operasjoner i Ukraina med norske militære styrker eller ved norsk utøvelse av styring eller kontroll av styrkers maktanvendelse. Den våpenstøtten vi nå bidrar med, kan ikke anses som slik deltakelse, uttalte utenriksministeren tidligere denne måneden.

— Russland har ikke rett til å rette angrep mot Norge på grunnlag av den våpenstøtten vi har bidratt med til Ukrainas utøvelse av selvforsvar, slo hun fast.

M72 er en panservernrakett i 66 millimeter kaliber. Det er et engangsvåpen som ble utviklet i USA, og den produseres i dag av Nammo Raufoss AS i Norge. Läs artikel