Nej till Nato – för en självständig svensk utrikespolitik! referat från möte med Pierre Schori den 2 mars

Pierre Schori, tidigare bl.a. kabinettsekreterare och svensk FN-ambassadör, talade i Helsingborg den 2 mars om Nato. Mötet arrangerades av ABF, Enhetsgruppen och Folket i Bild/kulturfront. På mötet deltog omkring 130 personer.

Pierre Schori gjorde en tillbakablick på svensk utrikespolitik under efterkrigstiden. Han visade med olika exempel på att Sverige genom att vara alliansfritt har kunnat agera internationellt utan hänsyn till andra stormakter. Vi upprätthöll kontakterna med PLO trots att USA hade terroriststämplat PLO och arbetade för att mäkla fred mellan PLO och Israel. Under det kalla kriget bedrev Sverige en aktiv utrikespolitik och till solidaritet med befrielserörelser och nya stater i tredje världen. Vi stödde också befrielsekampen i diktaturerna i Grekland, Portugal och Spanien. Sverige kunde göra detta till skillnad från de länder i Europa som var medlemmar i Nato. Av lojalitetsskäl till USA ville man inte stödja befrielserörelserna i Afrika och den antifascistiska kampen i södra Europa. Detta var också något som var tydligt i USA:s angrepp på Irak.

Schori tog också upp situationen i Östersjöområdet där han menade att Finland och Sverige alltid har varit noggranna i att upprätthålla maktbalansen i Östersjön. Finland har alltid varit noga med att agera så att landet inte skall kunna uppfattas som ett brohuvud för angrepp mot Ryssland. Detta har bidragit till avspänning i vårt närområde.

Medan våra samövningar med Nato och Värdlandsavtalet som ger Nato rätt att ha trupp i Sverige bidrar till att öka spänningen i området. Det blir svårt att trovärdigt hävda vårt oberoende på detta sätt, inte bara i vårt närområde utan också internationellt.

På olika sätt försöker Nato-anhängarna manövrera in Sverige i Nato. Vi har stridigt under Nato-flagg och övat med Nato. På detta sätt blir inte steget långt till ett medlemskap. Det blir bara en teknisk fråga som Carl Bildt uttrycker.

Nato:s agerande runt om i världen har varit en katastrof för de länder som drabbats som Afghanistan, Irak och Libyen.

Pierre Schori avslutade med att det behövs självständiga aktörer i en alltmer polariserade internationella politiken. Han hänvisade till Olof Palme som menade att vår utrikespolitik är vår främsta försvarslinje. Schori tyckte att det är viktigt att Stefan Lövdén markerar mot Nato men det behövs också att han håller ett linjetal där han förklarar svensk utrikespolitik.

 

Jan Fredriksson/Folket i Bild Kulturfront