Nej, alliansfriheten är inte död och begraven, dagensarena.se

Thomas Lindh, teknologie doktor

[…] Under debatten i FN:s generalförsamling i slutet av 2022 uppmanade ett stort antal länder till omedelbara förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina för att få slut på kriget. Under debatten höll Kongos representant Jean-Claude Gakosso ett uppmärksammat tal för fred i Ukraina. ”Nu vill jag vända mig direkt till mina kära ryska och ukrainska vänner. Alltför mycket blod har spillts – det heliga blodet av era kära barn. Det är tid att stoppa denna massiva förstörelse. Det är tid att stoppa detta krig. Hela världen iakttar er. Det är tid att slåss för livet, på samma sätt som ni så modigt och osjälviskt slogs tillsammans mot nazisterna under andra världskriget, speciellt i Leningrad, Stalingrad, Kursk och Berlin”. […]

ASEAN måste dra lärdom av Ukrainas plågsamma erfarenheter, skriver Peter T. C. Chang från Institute for China studies på University of Malaya i South China morning post. Ska ASEAN lyckas bevara sitt oberoende går det inte att luta sig tungt mot den ena eller andra stormakten utan i stället sträva efter att förverkliga en multipolär värld, menar Peter Chang. Han lyfter fram de sydostasiatiska ländernas roll som en tredje kraft: ”Tillsammans med likasinnade länder kan ASEAN återuppliva det alliansfria blocket som en betydelsefull tredje kraft som förespråkar medling och försoning för att mildra den farliga konflikten mellan USA och Kina”. […]

Ett inträde i NATO innebär inte en förpliktelse för politiska partier, medier, opinionsbildare eller statsledning att underordna sig USA:s egenintressen och anpassa sig till den världsbild som ledande amerikanska tankesmedjor och mediehus pumpar ut. Det är tvärtom både tillåtet och mer angeläget än någonsin att diskutera behovet av Sveriges och Nordens självständiga hållning mot all stormaktsdominans och -rivalitet. Läs artikel