Natos globala agenda, dagensseglora.se

Arne Carlsson, pastor i Uppsala Missionskyrka

Nato’s nya krigsorganisation har en global agenda.
Svenska kyrkan och andra kyrkor i Sverige är, som del av den världsvida kyrkan, kallade att vara en röst i samhället: mot fattigdom och för en rättvis fred! Detta förutsätter en  fortlöpande förnyelse av de grundläggande perspektiven på vapenexport och militära försvarsallianser. […]

När Sovjetunionen upplöstes var det nya Ryssland inställt på att bli en del av Europa och detta kunde ha blivit en öppning mot en ny världsordning. Men för USA hägrade möjligheten att utnyttja Rysslands svaghet och att utveckla ett ”Pax Americana”, en världsordning med ekonomisk, politisk och militär dominans från USA.
Som försvarsorganisation hade NATO aldrig behövt gå i krig, men nu antog man en ny doktrin för att kunna använda militär makt utan att något medlemsland varit utsatt för angrepp. Detta har varit omstritt eftersom det öppnar för interventioner utan ett tydligt beslut från FN. Denna nya doktrin är en tydlig indikation på NATO’s ambitioner att förändra världsordningen och den tillämpades i krigen mot Jugoslavien, Afghanistan och Irak. Alla dessa interventioner påbörjades utan FN mandat.
Kriget mot Libyen påbörjades dock  med stöd av FN-resolution nr 1973 som tillät upprättandet av en flygförbudszon. Detta begränsade mandat avsåg att skydda civila som demonstrerade i Benghazi. Denna flygförbudszon utvecklade NATO dock snabbt till ett totalt krig med regimskifte som mål och där skyddet av civila kom att spela en ytterst perifer roll. I detta krig deltog JAS-plan ur det svenska försvaret. […]

I det perspektivet är Sverige inte intressant för imperiemakten annat än som slagfält. Just här i Norden kommer den kommande uppgörelsen om det råvarurika och strategiskt viktiga Arktis att kunna utspela sig. Ett scenario som NATO redan övat i Lappland.
För att förstå vår egen roll i denna världsbild behöver vi vända på kartbilden och inse att om kyrkans opinionsbildning för rättvis fred skall bevara sin trovärdighet måste programmet mot vapenexport utökas med ett ställningstagande mot deltagande i militära allianser och en upplösning av det värdlandsavtal vi undertecknat med NATO. Läs artikel