NATO Green Lights Historic Deployment of Troops to ‘Deter’ Putin,

The North Atlantic Treaty Organization has decided to deploy elements of the NATO Response Force in an effort to thwart Russia’s onslaught in Ukraine.

”What we see now is a full fledged invasion of Ukraine,” NATO Secretary General Jens Soltenberg said in a press conference Friday, warning that Russian forces are moving towards Kyiv. ”We are deploying elements of the NATO Response Force…to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency.”

It is the first time that the NATO Response Force (NRF) is activated for collective defense, Stoltenberg said.

The personnel will be deployed to the eastern flank of the alliance, according to Stoltenberg. France currently leads NATO’s spearhead of the force, the Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Läs artikel

Anm: Sverige har fått klartecken att gå med i insatsstyrkan Nato Response Force (NRF) – en allsidigt sammansatt enhet som ska kunna sättas in med kort varsel över hela världen. Försvarsmakten har till Försvarsdepartementet redovisat vilka förband myndigheten anser är lämpliga att anmäla till Natos Response Forces Pool (RFP). Deltagande i insatser kräver i varje enskilt fall beslut av regering och riksdag. Försvarsmakten 2013, läs pressmeddelande