Marinen övar ubåtsjakt i Stockholms skärgård, forsvarsmakten.se

Nära 600 kvinnor och män förstärker sjöövervakningen av norra Östersjön när marinen genomför årets första stora övning. Syftet är att visa närvaro i Östersjön, fördjupa samarbetet med Finland och samtidigt träna på huvuduppgiften att försvara Sverige mot ett hot från havet.

Idag, måndag, kastade fartyg loss från Berga utanför Stockholm, från Finland och från marinbasen i Karlskrona. Marinens vårövning är årets första större övning till sjöss och utöver träning för enskilda operatörer är syftet att förstärka sjöövervakningen och visa närvaro i området. Läs pressmeddelande

Läs även kommentar till ubåtsjakt tidigare på den här sajten.