Maj Britt Theorin, 1932-2021

Publicerad i Svenska Dagbladet den 15 maj.

Nedrustningsambassadören och fredskämpen Maj Britt Theorin har avlidit.
Hon sörjes närmast av barnen Eva, Åse, Martin och Magnus med familjer
samt av många vänner världen över.

I våra ögon var Maj Britt Theorin en av Sveriges främsta fredsmäklare. Att kämpa för freden var hennes livsuppgift. Hon reste land och rike runt och agiterade för freden och försoning. Hon slogs för långsiktiga fredliga lösningar på krig och konflikter. För Maj Britt var detta den bästa utvecklingshjälp som Sverige kunde ge.

Maj Britt Theorins namn var internationellt känt.

Hon var under många år Sveriges nedrustningsambassadör och gjorde betydande insatser internationellt för att driva främst nedrustning av kärnvapen.

Efter det uppdraget kunde hon valt en lugn pensionärstillvaro men de nya krigen med stormaktsinvasioner som startade efter kalla kriget, främst i Afghanistan, kom att under nästan 20 år engagera henne.

Sverige medverkade i kriget och skickade soldater till Afghanistan. Det upprörde henne särskilt som det var en skarp kontrast mot den traditionella svenska säkerhetspolitiken.

Maj Britt var med i den grupp personer som 2007 utformade det stora uppropet mot Sveriges deltagande i kriget med parollen ” Tag hem de svenska trupperna från Afghanistan– svenska soldater har inte i Afghanistan att göra” som med över 7000 underskrifter kom att publiceras runt om i Sverige.

Hon blev en framträdande person i opinionsbildningen mot kriget genom sina breda kontakter inom fredsrörelsenoch inte minst inom det socialdemokratiska partiet.

Maj Britt var rak i sina uttalanden och var inte rädd att ta strid också mot sin egen partiledning.

Den officiella retoriken om att Sverige deltog i en FN-insats i Afghanistan och att kriget handlade om någon slags humanitär insats avfärdade hon som hyckleri.

Maj Britt var under hela sitt politiska liv en förkämpe för kvinnors rättigheter och var ordförande i organisationen till stöd för FN:s resolution 1325. Men den officiella svenska motiveringen till kriget i Afghanistan som att förbättra kvinnornas situation avfärdade hon som dimridåer om krigets verkliga orsaker. ”Man kan inte säkra kvinnors rättigheter genom att bomba ett land”.

Vi kommer att sakna Maj Britt i det fortsatta arbetet mot krig och den berättigade frågan uppstår vem kan ersätta Maj Britt som Sveriges röst för fred ute i världen?

Hon hade ett brinnande engagemang och hon tvekade aldrig att ställa upp på möten runt om i landet trots att hon under senare år drabbades hårt av sjukdom.

Thage G Peterson

Birgitta Hambraeus

Gösta Hulten

Lars-Gunnar Liljestrand

Stefan Lindgren

Birger Schlaug

Margareta Zetterström