Magdalena Andersson håller tal med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget, socialdemokraterna.se

Sverige.

Det pågår ett krig i Europa.

Just nu attackeras städer som Kiev, Charkiv och Mariupol av ryska styrkor.

Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk.

Vi fylls också av beundran för alla ukrainare som sluter upp till ursinnigt försvar av sin demokrati och sin frihet.

Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt.

Kreml hävdar att Ukraina tillhör en särskild rysk intressesfär. Men i dagens Europa finns inget utrymme för intressesfärer.

Lyckas Ryssland inordna Ukraina under sin överhöghet öppnar det upp för snarlika krav på andra länder.

Rysslands väpnade angrepp är mer än en attack på Ukraina, det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma sin framtid. Det utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.
Därför sluter Sverige, EU och många andra länder upp bakom Ukraina. Läs talet