Macron vill ha ledande försvarsroll i EU på grund av Frankrikes kärnvapen, svenska.yle.fi

Europa kan inte bara stå och se på medan världens kärnvapenmakter kapprustar.

Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron – som lyfter fram franska atombomber som en europeisk angelägenhet. Frankrikes president Emmanuel Macron hoppas på diskussioner med övriga EU om vilken roll Frankrikes kärnvapen kan spela för EU-ländernas försvar. Frankrike är numera det enda EU landet med kärnvapen och Macron hoppas därför på en ledande försvarsroll inom EU.

Macron lovade i ett tal inför kadetter i Paris att fortsätta kärnvapensamarbetet med Storbritannien trots brexit, samtidigt som han ser en ledande roll för Frankrike i Europas försvar.

– Frankrikes livsviktiga intressen har nu en europeisk dimension,konstaterade Macron. Han sa också att intresserade länder kan få en roll i Frankrikes kärnvapenprogram om de så vill.

Han underströk också Frankrikes aktiva och ledande roll i kampen mot väpnade islamister i Nord- och Västafrika, dit han nyligen lovade skicka ytterligare 600 franska soldater.[…]

Frankrike har omkring 280 fungerande kärnstridsspetsar, de flesta av dem i ubåtsmissiler medan resten finns i kryssningsmissiler som kan avfyras från flygplan. Frankrike har fyra stycken kärnvapenbestyckade ubåtar, av vilken en alltid ligger i beredskap ute på havet. Frankrike hade som mest över 500 kärnvapen i början av 1990-talet men sedan dess har antalet skurit ner till under 300. Frankrike är nu i färd med att modernisera sitt kärnvapenprogram tack vare 37 miljarder euro som parlamentet har öronmärkt för ändamålet, från år 2019 till år 2025. Läs artikel