M: Sverige behöver mer långsiktig försvarspolitik, svd.se

I det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig i har vi inte råd att vara kortsiktiga och låta politiska låsningar styra. Sverige behöver ett både djupare och bredare samtal om hur den svenska försvarsförmågan kan stärkas, skriver Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.

Försvarsminister Peter Hultqvist skriver på SvD Debatt (7/9) om den stora svenska försvarsövningen Aurora och de positiva effekter den haft på försvarets förmåga. Det är resultatet av en bred politisk uppslutning kring att stärka försvaret i en allt mer osäker omvärld. Men det är dags att förbereda kommande steg i den processen. Om Sveriges förmåga inte ska minska relativt de satsningar som görs av Ryssland måste mer resurser tillföras och vi behöver en dialog om hur vi bygger förmåga på bästa sätt. Risken för förlorad förmåga bortom 2020 är något Försvarsmakten återkommande understryker i sina underlag. Läs artikel