Lokala försvarsövningar skapar beredskap för störningssituationer, puolustusvoimat.fi

Armén övar lokalförsvarets uppgifter 26.2.–11.3.2022 runt om i Finland. Genom övningarna utvecklar man de lokala truppernas beredskap för lokala strids- och skyddsuppgifter som en del av mer omfattande försvarsåtgärder samt säkrar att myndighetssamarbetet löper smidigt i störningssituationer.

Under veckorna 9–10 arrangeras sex lokalförsvarsövningar runt om i Finland. I övningarna deltar beväringar, reservister och personal från Försvarsmakten samt flera olika myndigheter. Från Försvarsmakten deltar ca 3 800 personer.

De lokala trupperna, som består av reservister och avlönad personal från Försvarsmakten, utgör kärnan i lokalförsvaret som täcker hela landet. De lokala truppernas prestationsförmåga gör det möjligt att använda Arméns operativa trupper, säkra uppställandet av trupper, skydda samhällets vitala funktioner och förebygga att störningssituationer sprids till ett större område.
– Under lokalförsvarsövningarna har aktiva reservister med god lokalkännedom möjlighet att tillsammans med andra trupper öva sina uppgifter på ett mångsidigt och resultatinriktat sätt, säger Arméns operationschef brigadgeneral Tero Ylitalo. Läs artikel