Linde nöjd med EU:s svar till Ryssland, svd.se

EU:s utrikesministrar har enats om svar på Rysslands brev med krav på säkerhetspolitiska besked.

– Det är ett svar som är tydligt och principfast, säger utrikesminister Ann Linde (S). […]

EU:s huvudbudskap är, enligt Ann Linde, att principerna som ligger till grund för den europeiska säkerhetsordningen ska värnas. De principerna omfattar bland annat Parisstadgan och folkrätten.

– Det är något som är oerhört viktigt för Sverige, säger Linde.

Parisstadgan från år 1990, ett centralt dokument i OSSE-samarbetet, slår bland annat fast att varje land har rätt att välja sin egen väg i säkerhetspolitiken.

Något direkt svar blev det inte på Rysslands fråga om hur länderna ser på formuleringarna i OSSE:s säkerhetsstadga om att inget land ska stärka sin säkerhet på bekostnad av ett annat lands säkerhet. Läs artikel