Laura Swaan Wrede blir ny rikshemvärnschef, forsvarsmakten.se

Den 30 september blir brigadgeneral Laura Swaan Wrede ny rikshemvärnschef och samtidigt generalmajor. Laura Swaan Wrede har en lång karriär inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Hennes senaste befattning är som ställföreträdande arméchef. […]

Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med cirka 800 fast anställda samt ungefär 22 000 frivilliga och värnpliktiga. Förbandsproduktion och utvecklingen av stridskraften Hemvärnet leds från Rikshemvärnsavdelningen. I dag består stridskraften av en stridsskola, fyra militärregioner med staber och territoriella förband, regionala utbildningsgrupper, 40 hemvärnsbataljoner samt 25 musikkårer. Läs pressmeddelande