Låt oss säga ja eller nej till Nato i en folkomröstning, gp.se

Lars-Uno Olausson och Leif Bigsten

[…] Det brukar skrikas om folkomröstningar i tid och otid. Här är en av de kanske viktigaste frågorna i modern tid uppe till behandling. Ett beslut som kommer att förändra Sveriges förhållande till och ställning i omvärlden för evigt. Vore inte det en fråga att folkomrösta om? Vi har val om ett knappt halvår, hur svårt kan det vara att i samband med detta ordna en folkomröstning?

Frågan om medlemskap eller inte är jättestor. Är det någon fråga som lämpar sig för en folkomröstning är det väl denna. En folkomröstning skulle ge möjlighet till en riktig diskussion om såväl medlemskapets som icke-medlemskapets effekter – positiva och negativa – och även ge tyngd åt ett riksdagsbeslut i frågan. Läs insändaren