Låt inte USA styra oss bort från alliansfriheten, kristianstadsbladet.se

Tord Björk, Kristianstad, Aktivister för fred, Michel Diaz, Sollentuna, Nej till Nato, Birgitta Hambraeus Stockholm, Socialdemokratiska föreningen Reformisterna, Birgitta Hedström, Broddetorp, Jordens vänner, Jea Jonsson

Idag inordnas Sveriges hållning i propagandakriget mellan väst och öst under Nato. Alliansfriheten avskaffas i praktiken. Riksdagen har beslutat att ansluta Sverige till Natos strategiska central för propaganda baserad i Riga, kallad Stratcom. Det fåtal politiker som protesterar rensas ut ur sina partier.

Den USA-baserade organisationen Atlantic Council har haft en avgörande roll i försöken att påverka den svenska freds- och säkerhetspolitiken. Man har varit ofta återkommande gäst på konferensen Folk och försvar, under Almedalsveckan och i andra sammanhang. Samarbetet med den av Svenskt Näringsliv finansierade tankesmedjan Frivärld har varit intimt. […]

Vi undertecknare uppmanar till solidaritet mellan alla folkrörelser som värnar om fri politisk debatt. Det offentliga samtalet ska inte missledas av främmande makts intressen oavsett från vilket väderstreck sådan påverkan kommer. Alla påverkansförsök måste granskas och avvisas med samma måttstock. Det behövs för att värna ett oberoende och alliansfritt Sverige. Läs artikel