L-motion om insatsen i Mali, riksdagen.se

[…] Utvecklingen i Mali är bekymmersam. Liberalerna inser behovet av stabiliseringsinsatser, skydd av civila, främjandet av mänskliga rättigheter, humanitär verksamhet, stöd till den politiska övergångsprocessen, inklusive genomförande av demokratiska val. Men trots en långvarig och omfattande utländsk truppnärvaro går utvecklingen i Mali åt fel håll. […]

Tanken är Malis militär ska ta över uppgiften och att specialförbanden i Task Force Takuba – där Sverige även ingår – ska stödja dem i strid. Frankrikes engagemang för Mali framstår som alltmer osäkert. […]

Mot bakgrund av ovanstående anser Liberalerna att det svenska bidraget till Task Force Takuba bör vara avvecklas senast vid utgången av mars 2022. Läs motionen