Kunsten å bli utmanøvrert, dagbladet.no

John Berg, major (R) og forsvarsanalytiker

Det er dokumentert, men fortiet at 52 F-35 kampfly i full drift vil ødelegge Forsvarets økonomi. Statsminister Erna Solberg og Høyre vil ikke vite at tross moderat økende budsjetter går Forsvaret igjen mot bankerott. USA, som målt i budsjettandel satser klart mindre enn oss på F-35, innser at det likevel må kuttes hardt i antallet. Nederland, som vi samarbeider tett med, har et brutto nasjonalprodukt på noe over det dobbelte av vårt, men har kuttet fra 85 F-35 til 46.

Forholdsmessig satser vi altså mer enn dobbelt så mye på F-35 som Nederland, og får tilsvarende mindre igjen til andre formål. Britene kutter og så godt som alle andre. Legg så til overvåkingsflyet Poseidon, som ingen andre småstater anskaffer, og behovet for enorme summer til luftvern rundt de sårbare konsentrasjonene på Ørland og Evenes, Natos mest utsatte flystasjoner. Norge får Natos klart skjeveste og mest uhåndterbare budsjettprofil og vil ikke kunne finansiere noe i nærheten av et balansert forsvar.

Samtidig ser det ut tilat klassisk militærkonservatisme og LO-støttede interesser vil få igjennom kjøp av 84 stridsvogner for 10–15 milliarder, mens ledende stridsvognland kutter sine antall sterkt til fordel for nye og epokegjørende presisjonsvåpen og droner. Det er en slik kombinasjon av våpen, droner og digital ledelse som gir mobilitet, rekkevidde og fleksibilitet til å løse Norges største forsvarsproblem, at et angrep kan komme langt unna der vi har styrker. Vi planlegger å investere 10–15 milliarder i kunsten å bli utmanøvrert. Läs artikel